Je browser ondersteunt geen JavaScript.

Cookies

Wandelzoekpagina gebruikt verschillende soorten cookies.
Accepteer de cookies.

accepteer Social media
Facebook, Twitter en andere sociale media sites willen - voor een goede werking - weten wie je bent.

accepteer Statistieken
Wandelzoekpagina houdt met Google Analytics anoniem statistieken bij van bezoekers om de website continu te kunnen verbeteren.

accepteer Advertenties
Google toont je automatisch advertenties die - volgens Google - passen bij je surfgedrag uit het verleden.

Noodzakelijke cookies Noodzakelijke cookies
Enkele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van Wandelzoekpagina en kunnen niet uitgezet worden.


Bewaar

NS wandeling Graaf van Buren

jquery-1.7.1.min.js" type="text/javascript"> ?>

NS wandeling Graaf van Buren

In de loop van de jaren zijn er NS-wandeltochten bijgekomen, maar ook (geruisloos) verdwenen. Een regelmaat die niet altijd afgedwongen werd door de asfaltering van het landschap. De afgedankte wandelingen zijn vaak nog prima te lopen. Ze hebben dan ook een plek gevonden op Wandelzoekpagina.

De routebeschrijving is niet altijd meer kloppend: de markering wordt niet meer onderhouden en herkenbare punten zijn wellicht verdwenen. Ook de informatie over bus en trein, openingstijden van horeca en adressen van organisaties kloppen wellicht niet meer. De beschrijving is namelijk letterlijk overgenomen.

Wandelzoekpagina, Wandelnet noch NS zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de routebeschrijving.

Veel wandelplezier.

10 reacties

Voordat u gaat wandelen……

Inleiding

In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen heeft de Stichting Lange- Afstand-Wandelpaden een serie wandeltochten van station naar station samengesteld. Deze Rail Idee Wandeltochten volgen een gedeelte van een Lange-Afstand-Wandelpad (LAW). De tweedaagse wandeltocht ‘Graaf van Buren’ volgt voor een groot deel het Lingepad (LAW 6-2; Leerdam-Duitse Grens). De eerste dag is 21 km en loopt u door de eikenbossen van Kasteel Soelen en door het historisch rijke stadje Buren. De tweede dag loopt u voor een deel langs de Linge en doorkruist u bij de 14 km-variant het Landgoed Mariënwaerdt. U kunt ook voor 9 km kiezen. U blijft dan het Lingepad langer volgen. Houd de hond aan de lijn en laat geen afval achter!

Routebeschrijving

De beschrijving van de route is in kleinere stukken opgedeeld. Deze stukjes worden met wit-rode blokjes aangegeven. Tussen de routebeschrijving door leest u extra informatie over bezienswaardigheden, natuur en landschap. Deze informatie is cursief gedrukt en wordt met nummers aangeduid. De nummers in de tekst vindt u terug op het kaartje.

Markering van de route

Het Lingepad is gemarkeerd met wit-rode tekens (verfstrepen of stickers). U treft de markeringen (9 x 7 cm) aan op hekwerken, verkeersborden, (markeer)paaltjes en soms op bomen. De eerste dag ziet u al na 2 km de wit-rode tekens van het Lingepad. Het aan- en aftakgedeelte naar hotel De Gentel in Geldermalsen is gemarkeerd met wit-rode stickers, met daarin het NS-logo verwerkt. Ook het aftakgedeelte naar station Beesd is met deze stickers gemarkeerd. Er is met name op die punten gemarkeerd waar twijfel over de juiste route zou kunnen ontstaan, nl. bij of vlak na splitsingen of kruisingen. Waar routebeschrijving en markering verschillen, blijft u zoveel mogelijk de markering volgen. Veranderingen in het terrein worden op deze manier ondervangen.

De markering is op de volgende wijze aangebracht:


De markering van de route wordt onderhouden door vrijwilligers van de Stichting Lange-Afstand-Wandelpaden.

Horeca onderweg

De stationsrestauratie van station Tiel. Na de Zoelense brug komt u bij herberg De Zoelense Brug (geopend op dinsdag tot en met vrijdag vanaf 11.00 uur, zaterdag en zondag geopend vanaf 16.00 uur). In Erichem is, iets van de route af, cafetaria Germa (geopend vanaf 16.00 uur, maandag gesloten). In Buren komt u langs café-restaurant De Prins, geopend op dinsdag tot en met zondag vanaf 10.00 uur. In Tricht is restaurant Het Kompas, geopend op dinsdag tot en met vrijdag vanaf 12.00 uur. De tweede dag komt u niet langs horecagelegenheden.

Reizen te voet

Om twee dagen achter elkaar te kunnen wandelen heeft u een goede rugzak nodig, regenkleding en stevige schoenen. Het is handig om extra eten en drinken voor onderweg mee te nemen. Voor uw overnachting kunt u naar hotel De Gentel gaan in Geldermalsen (telefoon 0345-572661). Met de lunchbon aan uw Rail Idee kunt u een lunchpakket voor de tweede wandeldag krijgen.

Openbaar vervoer tussen station en wandeltocht

Eventueel kunt u de route de eerste dag 2 km inkorten door Hermes-lijn 44 te nemen vanaf station Tiel naar de halte ‘Zoelense Pad’ (op maandag tot en met vrijdag 1 x per uur om ’32, op zaterdag en zondag 1 x per 2 uur om ’02, vanaf 12.02 uur).

Treinreis terug

Volgens de dienstregeling 1997-1998 vertrekt vanaf station Beesd de trein richting Leerdam en Dordrecht ieder uur om ’27. De trein richting Geldermalsen en Tiel om ’04. Bel voor meer informatie OV Reisinformatie, 0900-9292 (75 ct/m).

Beschrijving van de wandeltocht

Eerste dag

(1) Uw wandeltocht begint in Tiel, het centrum van de Neder-Betuwe ofwel het westelijke deel van het Betuwe-gebied. Al eeuwen geleden was Tiel, dankzij de ligging aan de Waal, een belangrijke plaats. De rivier was namelijk in de Middeleeuwen al een belangrijke handelsroute en Tiel profiteerde als lid van de Hanze van de groeiende welvaart.

U verlaat het station aan de achterzijde en gaat rechtsaf (Boerhavelaan). Aan het eind van de straat linksaf, Lingedijk. Een linkerzijstraat negeren, rechts aanhouden, Sportparklaan. Deze straat helemaal aflopen waarbij u een verkeersweg kruist en aan het eind door een tunnel onder een snelweg gaat. Vervolgens rechtdoor, Zoelensepad. Op kruising met Groenedijk rechtdoor (Zoelenseweg). Vanaf hier volgt u de wit-rode markering van het Lingepad. Over de Linge via de Zoelense brug tot voorbij de kerktoren en dan schuin naar links door het kasteelhek de ‘Eigen Weg’ in. Voor u ziet u Kasteel Soelen liggen.

(2) Kasteel Soelen heeft nog het uitwendige van een kasteel, de binnenkant is echter onderhevig geweest aan een grondige verbouwing. Enige jaren geleden zijn er appartementen in aangebracht, waarbij men heeft getracht de oude entourage zoveel mogelijk intact te houden. Volgens een verhaal van één van de bewoonsters kwamen in vroeger tijden de welgestelde dames uit Tiel per ruituig naar Zoelen waar een fietsknecht klaarstond om hen op de brede oprijlaan van het kasteel fietsles te geven.

Voor het poortgebouw linksaf gaan en direct daarna rechtsaf langs een bordje ‘Landgoed Soelen’, een brede bomenlaan in. De weg maakt een bocht naar rechts. Na een bank en een Y-splitsing, waar u links aanhoudt, wordt het pad smaller. Aan het eind linksaf. Het pad maakt een bocht naar rechts en naar links. U negeert een pad naar rechts. Eerste pad linksaf, een rechte bomenlaan. Aan het einde rechtsaf, een halfverharde weg tussen weilanden. De weg eindigt via een loopplank (bij winters weer spekglad!) op een asfaltweg. Daar rechtsaf (Beerndsestraat). Op een T-splitsing rechtsaf, Noordereind. 100 meter na huisnr. 7 linksaf, Kruksepad, een halfverharde weg.

Het Kruksepad maakt een ruime bocht naar rechts. Aan het einde gaat u rechtsaf, Woerdsestraat. Op een driesprong gaat u rechtsaf. Meteen daarna komt u op een kruising bij ANWB-borden. U steekt de verkeersweg over en gaat meteen rechtsaf. U volgt het fietspad 200 meter en gaat daar linksaf, karrespoor. Op een kruising met een asfaltweg rechtdoor. Na een bocht naar rechts komt u uit op een asfaltweg en houdt rechts aan. Aan het einde van de asfaltweg gaat u linksaf. U komt bij een voorrangsweg (Tielse weg). U gaat hier rechtdoor over een asfaltweg, Blatensedijk. Op een driesprong links aanhouden en een zijweg rechts negeren. Bij de rotonde in het stadje Buren rechtsaf een brug over en direct daarna rechtsaf, een grindpad over de stadswal.

(3) Aan de oevers van het riviertje de Korne ligt het lieflijke en historische vestingstadje Buren. De plaats kreeg in 1395 stadsrechten en maakte een belangrijke bloeiperiode door. Door het huwelijk van prins Willem van Oranje, ‘Willem de Zwijger’, met gravin Anna van Buren in de 16e eeuw, ging de heerlijkheid Buren deel uitmaken van de bezittingen van het huis Oranje. De leden van de koninklijke familie dragen nog altijd de titel ‘graaf en gravin van Buren’. Op de Markt in Buren liggen de meeste bezienswaardige monumentale panden: de vele gerestaureerde gevels, de Waag en het Koninklijke Weeshuis, gesticht door een dochter van Willem van Oranje en Anna van Buren. De Huizer- of Culemborgsepoort is de enige overgebleven stadspoort. In de poort is nu het Boerenwagenmuseum gehuisvest (geopend van 1 mei tot 1 oktober, van 13.00 uur tot 17.00 uur).

U volgt de stadswal met de bocht mee naar links. 50 meter voor een molen linksaf een trap af. U gaat rechtdoor tot een kruising bij de kerk, rechtsaf, Voorstraat.

(4) De pomp waar u zojuist langs kwam, is een oude stadspomp met in goud het opschrift ‘GRASSANTE FLAMMA SUM CIVIBUS SOLATIO MDCCXXXII’. De pomp die altijd op dezelfde plaats heeft gestaan, heeft nog dienst gedaan bij het blussen van de grote stadsbrand in 1575, vandaar dit opschrift.

Onder de Huizen- of Culemborgsepoort door, Buitenhuizenpoort. Op een kruising met een voorrangsweg, bij Y-3186/1 gaat u rechtdoor, voetpad. Na 50 meter, op een driesprong houdt u links aan. Even verderop, bij een pomp, gaat u weer linksaf, voetpad.

U passeert een wit stenen gebouw aan uw rechterhand. Op een splitsing houdt u rechts aan en vervolgens paden schuin naar rechts en links negeren. Het tweede haakse pad naar links gaat u in. U volgt het slingerende pad tot aan een bruggetje aan uw linkerhand. Bruggetje oversteken en meteen linksaf, grindweg. U neemt het eerste pad rechts. Aan het einde van het pad gaat u rechtsaf en niet naar links over een bruggetje. Na 50 meter linksaf, een talud af en een bosje in. U gaat langs een afrastering en komt uit op een asfaltweg.

De asfaltweg steekt u over en gaat rechts door een draaihekje. U volgt het paadje dat naar links afbuigt. Het vennetje aan uw rechterhand houden, naar een afrastering. U houdt deze afrastering aan uw linkerhand. U komt uit bij een dijkje, bovenop gaat u naar links. Aan het einde van een bosrand en het dijkje gaat u rechtsaf richting weiland met een afrastering rechts. Doorlopen tot aan een brede sloot, rechtsaf. Tot u aan uw linkerhand een duiker ziet. U gaat erover heen en meteen terug langs het water. Op de hoek van het weiland gaat u rechtsaf. Aan het einde rechtsaf tot een weilandhek. Daar gaat u door. Op een asfaltweg gaat u rechtsaf. Aan het einde van de weg linksaf, Hennisdijk.

Na ruim 1 km, linksaf, een graskade van Staatsbosbeheer, Hoge Maatsteeg. U houdt de wetering aan uw linkerhand en blijft deze volgen ook in een bocht naar links. Bij een kruising rechtdoor, u negeert dus een brug links en zijpad rechts. Let op: na 20 meter links aanhouden en de linkerwetering kiezen. U volgt dit ruige graspad met aan uw linkerhand steeds een brede sloot. Aan het einde, bij een verkeersweg, linksaf. Na 500 meter komt u na een bocht naar rechts en voor een bocht naar links bij Haagse Uitweg.

U gaat rechtsaf, een asfaltweg. Na 3 km passeert u huisnr. 37 en gaat nog steeds rechtdoor. Bij de Twee Morgen gaat u rechtdoor, Dr. Van der Willigenstraat en aan het einde gaat u op de Lingedijk rechtsaf. Voor de spoorwegovergang linksaf het viaduct over en bij het bord Geldermalsen rechts aanhouden. Aan het einde ziet u hotel De Gentel.

Tweede dag

Na het verlaten van het hotel de weg oversteken en rechtdoor lopen over het Trichtse voetpad. Na het spoorwegviaduct linksaf, de spoorwegovergang oversteken en de Lingedijk op. Na 2 km, als de asfaltweg een bocht naar rechts maakt, gaat u rechtdoor over een fietspad (Lingedijk).

(5) ‘Linge’, het Middelnederlandse woord voor ‘lang’ is een voor de hand liggende benaming voor de langste, zuiver Nederlandse rivier. De Linge stroomt over een afstand van 108 km vanaf Doornenburg naar Gorinchem. In Middeleeuwse stukken werd de rivier ook wel ‘het lange water’ genoemd. De meanderende rivier met de smalle dijkjes erlangs trekt fietsers, wandelaars en watersportliefhebbers. Sinds 1986 zijn de oeverlanden van de Linge wettelijk beschermd. Op de rivier geldt voor de pleziervaart de maximum snelheid van 9 km per uur, zodat de kwetsbare oevers gespaard blijven. De samenwerkende organisaties langs de Linge zoals het Polderdistrict, Waterschap, Zuiveringschap, Recreatieschap, Staatsbosbeheer, de gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties in de Betuwe doen er alles aan om dit unieke culturele erfgoed te beschermen.

Aan het einde van het fietspad even linksaf en (bij het gemaal ‘De Neust’) gelijk weer rechtsaf de dijk af en een onverharde weg opgaan.

(6) Indien u de 9 km-variant wilt lopen blijft u de LAW volgen. U passeert het gemaal ‘De Neust’ aan uw rechterhand en blijft de slingerende asfaltweg, Appeldijk, volgen. 100 meter na boerderij ‘de Hoge Sluis’ maakt de asfaltweg een haakse bocht naar rechts. U gaat voor de bocht linksaf door een wit hek een onverhard dijkpad op, Mariënwaerdt Hooidijk. Volg de routebeschrijving verder vanaf *.

U volgt deze onverharde weg tussen een houten huis aan uw rechterhand en boerderij aan uw linkerhand (weg wordt een pad en heet even verderop Mariënwaerdt Den Oeststeeg). Bij een splitsing bij een weide linksaf buigen en het pad 1,5 km vervolgen. Aan het einde bij een asfaltweg rechtsaf over de spoorwegovergang. U blijft rechtdoor lopen. Aan het einde linksaf (Mariënwaerdt Dwarssteeg). Eerste pad rechtsaf (Mariënwaerdt Driftsteeg). Na 1 km, net na een klein stukje bos, gaat u linksaf met een bruggetje over de sloot (Mariënwaerdt Woerdsteeg). Na nog een bruggetje neemt u 300 meter verderop een pad naar links (dit is 50 meter voordat het pad naar rechts buigt naar een boerderij op een terp).

Na 1 km bij een asfaltweg rechtdoor (Mariënwaerdt Prinkel). 150 meter na de spoorwegovergang linksaf (Mariënwaerdt Machinedreef). Aan het einde komt u bij een boerderij. Hier gaat u schuin rechts en komt na 200 meter uit op een asfaltweg. U steekt hier rechtdoor langs het linker witte hek en u komt weer op de Lingedijk (Mariënwaerdt Hooidijk).

* Vanaf hier volgt u weer een deel het Lingepad. Na een groene schuur gaat u op een splitsing rechtsaf een onverharde weg op. Het Lingepad gaat op dit punt rechtdoor. De weg slingert tussen de boerderijen door over het landgoed Mariënwaerdt.

(7) Het landgoed ‘Mariënwaerdt’, dat pas in 1995 officieel werd opengesteld, ademt een bijzondere sfeer uit. Reusachtige bomen, grienden, eendenkooien en hoogstamboomgaarden zijn natuurmonumenten die de geschiedenis hier heeft nagelaten. Ook de bewoners van Mariënwaerdt lieten hun sporen na. Ruim vierenhalve eeuw woonden er kanunniken in de polder Mariënwaerdt. Het huis Mariënwaerdt werd gebouwd op de fundamenten van een klooster. Omdat het landgoed op de grens van Gelre, Holland en Utrecht lag, was het gebied vaak een knooppunt van elkaar vijandig gezinde troepen. De heerlijkheid Mariënwaerdt is in de loop van de eeuwen vererfd naar het geslacht Van Verschuer, dat het nu nog beheert. Het landgoed beslaat bijna 900 hectare.

(8) U ziet aan uw linkerhand twee gerestaureerde hooibergen. Het loont de moeite deze even van binnen te bekijken (informatie over de restauratie). Voor de ingang staat een bord met informatie over de ‘Heerlijkheid Mariënwaerdt’. Na de volgende boerderij vindt u rechts de landgoedwinkel (geopend op maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur).

Na een voorrangskruising gaat u rechtdoor (Mariënwaerdt Biersteeg). Op de volgende kruising gaat u rechtdoor (Mariënwaerdt Notenlaan). Aan het einde gaat u om het grote toegangshek heen en vervolgt u de weg rechtdoor tot aan een T-splitsing. Hier gaat u rechtsaf (Mariënwaerdt Oude Waag). Vervolgens de eerste weg linksaf (Mariënwaerdt Stationsweg). Aan het einde ziet u station Beesd aan uw rechterhand.

Uitgave: 1997Deel deze pagina met je vrienden!


Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief
Naam

   

E-mailadres

   

Verstuur
(advertentie)
Wandelvakanties in Thuringen
(advertentie)
Lopus wandelreizen
(advertentie)
Quinta de Pomarinha
(advertentie)
Travellers
(advertentie)
Wandelvakantie Ierland
(advertentie)
Artventures
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info