Je browser ondersteunt geen JavaScript.

Cookies

Wandelzoekpagina gebruikt verschillende soorten cookies.
Accepteer de cookies.

accepteer Social media
Facebook, Twitter en andere sociale media sites willen - voor een goede werking - weten wie je bent.

accepteer Statistieken
Wandelzoekpagina houdt met Google Analytics anoniem statistieken bij van bezoekers om de website continu te kunnen verbeteren.

accepteer Advertenties
Google toont je automatisch advertenties die - volgens Google - passen bij je surfgedrag uit het verleden.

Noodzakelijke cookies Noodzakelijke cookies
Enkele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van Wandelzoekpagina en kunnen niet uitgezet worden.


Bewaar

NS wandeling Houtmars

NS wandeling Houtmars

In de loop van de jaren zijn er NS-wandeltochten bijgekomen, maar ook (geruisloos) verdwenen. Een regelmaat die niet altijd afgedwongen werd door de asfaltering van het landschap. De afgedankte wandelingen zijn vaak nog prima te lopen. Ze hebben dan ook een plek gevonden op Wandelzoekpagina.

De routebeschrijving is niet altijd meer kloppend: de markering wordt niet meer onderhouden en herkenbare punten zijn wellicht verdwenen. Ook de informatie over bus en trein, openingstijden van horeca en adressen van organisaties kloppen wellicht niet meer. De beschrijving is namelijk letterlijk overgenomen.

Wandelzoekpagina, Wandelnet noch NS zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de routebeschrijving.

Veel wandelplezier.

Geef reactie
Voordat u gaat wandelen

Inleiding
Het Wandelplatform-LAW heeft in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen een serie wandeltochten van station naar station samengesteld. Deze NS-wandeltochten volgen een gedeelte van een Lange- Afstand-Wandelpad (LAW).
De wandeling Houtmars loopt samen met een stukje van het Maarten van Rossumpad (LAW 4, Den Bosch - Ommen, 315 km). Vanaf station Ommen volgt u eerst het riviertje de Regge. Daarna passeert u het aardige dorp Vilsteren en het landgoed Rechteren. De route gaat afwisselend door bos, weilanden en akkers. In dit halfopen landschap komt u nog veel houtwallen tegen. Na 19 km eindigt uw tocht bij station Dalfsen. U kunt de route eventueel inkorten tot 15 km.

Routebeschrijving
De beschrijving van de wandeling is in kleinere stukken opgedeeld. Deze stukjes worden met wit-rode blokjes aangegeven. De tekst van de routebeschrijving wordt afgewisseld met korte achtergrondinformatie over bezienswaardigheden, natuur, landschap en horeca. Deze informatie is blauw gedrukt en wordt met nummers aangeduid. De nummers in de tekst vindt u terug op het kaartje.

Markering van de route
De route is gemarkeerd met wit-rode verfstrepen en stickers. U treft de markeringen aan op hekken, verkeersborden, paaltjes en soms op bomen. Er is met name op die punten gemarkeerd waar twijfel over de juiste route zou kunnen ontstaan: bij of vlak na splitsingen of kruisingen. Waar routebeschrijving en markering verschillen, blijft u de markering volgen. Tussentijdse veranderingen in de route worden op deze manier ondervangen.
De markering is op de volgende wijze aangebracht:De markering van deze route wordt onderhouden door vrijwilligers van het Nivon, één van de organisaties die is aangesloten bij het Wandelplatform- LAW.

Horeca onderweg
Tegenover station Ommen vindt u café-restaurant Wildzang, geopend vanaf 10.30 uur op maandag gesloten en 50 meter verderop Hampshire hotel-restaurant Paping, dagelijks geopend. In het dorp Vilsteren (na 6 km) komt u voorbij Herberg De Klomp, geopend vanaf 09.00 uur, op maandag en dinsdag gesloten. In de periode 15 mei t/m 15 september alleen op maandag gesloten. Kort na Hessum ligt 500 meter van de route Expo Madrid met horecagelegenheid, van november t/m maart op woensdag gesloten. Anderhalve kilometer voor Dalfsen komt u langs ijsboerderij Hof van Millingen open op vrijdag en zaterdag tot 17.00 uur, van Pasen t/m sept ook op zon- en feestdagen en in de zomervakantie alle dagen. Op station Dalfsen vindt u grand café “Het oude Station”, 7 dagen per week geopend van 10.00-01.00 uur. Van september t/m mei op maandag en dinsdag gesloten. In Dalfsen treft u, direct over de Vechtbrug, op 500 meter van het station diverse gelegenheden aan, waaronder Brasserie De VII deugden alle dagen open.

Treinreis terug
Volgens de dienstregeling 2005 vertrekken in Dalfsen de treinen richting Zwolle elke dag 1 x per uur om '44 en richting Emmen 1 x per uur om '03 (in de spits rijden extra treinen). Bel voor nadere inlichtingen over de dienstregeling 9292 OV Reisinformatie, tel. 0900-9292 (€ 0,70 per minuut) of kijk op internet: www.9292ov.nl of www.ns.nl.

Beschrijving van de wandeling

Bij het verlaten van het station gaat u rechtsaf. Circa 150 meter verder opnieuw rechtsaf, het spoor oversteken. U volgt de Hammerweg met fietspad en neemt de eerste asfaltweg rechts, de Wolfskuilstraat. De Wolfskuilstraat gaat rechtdoor evenwijdig aan het spoor over in een bospad, de Wolfskuil. Ter hoogte van een roodbakstenen transformatorhuis aan de overkant van het spoor (daar waar de rechter spoorlijn eindigt op een stootblok) gaat u linksaf, langs een bordje “opengesteld”. Op een kruising van bospaden rechtsaf. Na een bocht naar links, op een kruispunt met een bank rechtsaf gaan.

Voorbij een slagboom komt u uit op een halfverharde weg. Deze schuin naar rechts volgen, Wolfskuil. Op een T-splitsing vlak vóór weilanden, gaat u bij een bank rechtsaf in de richting van een spoorwegovergang. Direct na de overweg linksaf en het talud van de spoorlijn volgen. Voor een spoorbrug een rivierdijk opgaan en rechtsaf de oever van de Regge volgen tot de volgende brug. Vlak voor de brug passeert u mogelijk een dubbele veeafrastering (afrastering met een greep openmaken en na gebruik weer sluiten). Schuin rechtdoor het talud van een brede verkeersweg met fietspaden opgaan, Zwolseweg.

(1) De Regge
De Regge is een zijrivier van de Vecht. Beide zijn regenrivieren met een sterk wisselende waterstand. Door een tijdelijk lage waterstand konden de rivieren zo ondiep worden dat ze in vroeger tijden moeilijk bevaarbaar werden. De schippers gebruikten daarom een speciaal type boot, de zomp. Een zomp is een soort platbodem met een diepgang van maximaal 1 meter. Ondanks de geringe diepgang moest de schipper zijn boot nog vaak voorttrekken. Ook sloten schippers hun zompen wel aaneen, waardoor een dam in de rivier ontstond. Achter deze tijdelijke dam verzamelde zich water en wanneer de dam opgeheven werd, konden de schippers een eind met de stroom meevaren. Totdat het konvooi weer strandde in de modder... De scheepvaart op de Regge bereikte in de 18e eeuw, met name door de vroege textielnijverheid in Twente, zijn hoogtepunt. In de 19e eeuw kreeg het scheepvaartverkeer op Vecht en Regge concurrentie van vervoer via de Overijsselse kanalen en de spoorlijnen.


U gaat linksaf de brug over. De Zwolseweg blijven volgen, via een viaduct onder de snelweg door en voorbij een camping en een bungalowpark. Het fietspad gaat over in een ruiterpad. Circa 100 m na het bord ‘Bungalowpark Uniek’ gaat u linksaf een halfverhard pad in. Deze weg buigt, vlak voor een slagboom, naar rechts en blijkt Boslaan te heten. Even later wandelt u tussen akkers door. Aan het einde van de akkers, gaat u rechtdoor het bos in. Circa 150 meter verder rechtsaf, een bospad. Aan het eind van dit pad gaat u linksaf. Na 500 meter, kruist u een brede bosweg en een flinke sloot en blijft u rechtdoor gaan.

(2) Landschapselementen
U loopt hier door een klein bosgebied met markante landschapselementen, zoals een duingordel met kopjes en geulen. U ziet hier het effect van de zandverstuiving en van de uitspoeling door de Vecht bij overstromingen in de winter en het voorjaar. Links ziet u het lage land, met af en toe een overblijfsel van een oude Vechtmeander. Deze bochten in de rivier werden afgesneden om de waterafvoer te verbeteren. Tussen 1896 en 1907 zijn in de Vecht van Dalfsen tot de Duitse grens 69 bochten afgesneden. De lengte van de rivier liep daardoor terug van 75 km naar 45 km. De voormalige meanders herbergen nu watertjes, die langzaam verlanden. Veel van deze dode armen zijn beschermd natuurgebied.


U loopt door tot op een heuveltje met op de top een vierkante bank rondom een oude spar. Direct daarna, vlak voor een monumentale beuk met vier stammen, rechtsaf gaan via een dalend paadje dat na 20 meter naar links buigt. Aan het eind (bij een schuur) linksaf gaan en 25 meter verderop rechtsaf een trapje op. Rechtdoor een slingerpaadje volgen tot een kruising met een asfaltweg.

(3) Lange of korte route en herberg De Klomp.
Hier kunt u kiezen tussen de lange route (19 km) of de korte route (15 km). De 19 km lange route (zie blz. 10) is de wit-rood gemarkeerde hoofdroute die het Maarten van Rossumpad volgt. De korte route is alleen op splitsingen gemarkeerd met wit-rode tekens met NS-logo.

Herberg De Klomp ligt in de kern van Vilsteren achter de voormalige pastorie. U gaat hier rechtsaf tot de kruising. Daar opnieuw even rechtsaf. Om terug te komen op de route loopt u dezelfde weg terug.
Als u kiest voor de korte route (15 km), verlaat u het Maarten van Rossumpad en loopt verder volgens onderstaande beschrijving. De korte route wordt alleen op splitsingen gemarkeerd met wit-rode stickers met NS-logo.
U steekt de asfaltweg over en gaat rechtdoor via een voetgangerssluis een kaarsrecht bospad op. Aan het einde van dit pad, bij een bank, gaat u haaks naar rechts. Na 50 meter slaat u linksaf en passeert een spoorwegovergang. Over de spoorlijn meteen rechtsaf, een brede zandweg. Op een vijfsprong, gaat u rechtsaf. Aan het eind van het bos gaat de zandweg over in een asfaltweg. Circa 400 meter verder, op een kruising, linksaf slaan, Vlierhoekweg. Vervolgens de eerste weg rechts nemen, Rekveldweg. Ga aan het einde van deze weg linksaf, Venneweg. U bent weer terug op de hoofdroute, het Maarten van Rossumpad (zie verder bij *).

Als u kiest voor de lange route (19 km), volgt u de wit-rode markering van het Maarten van Rossumpad en loopt verder volgens onderstaande beschrijving.

U gaat rechtsaf de asfaltweg op. Op de eerstvolgende kruising rechtdoor over een voetpad, langs huize ‘Groot Spieker’. U steekt een voorrangsweg over en gaat linksaf via het fietspad. U neemt de eerste weg rechts, het Stuwepad, een zandweg met naastliggend fietspad. U blijft dit fietspad (dus niet de zandweg!) volgen tot een rond blauw bord fietspad vlak voor een rechtse bocht en circa 150 meter voor een stuw. Hier gaat u linksaf, een graspad op. U loopt tussen akkers en weilanden en passeert een aantal hekken en schrikdraadafrasteringen.

Aan het einde van het pad gaat u linksaf, een zandpad dat 40 meter verder eindigt op een klinkerweg. Hier gaat u linksaf. Voorbij een boerderij rechts aanhouden (Baarslagweg). Na 500 meter gaat u rechtsaf, een klinkerweg met links bos en rechts akkers. 1200 meter verder, na huisnummer 7, gaat u scherp rechtsaf de Watersteeg in. Dit onverharde pad gaat de dijk op. Steeds links aanhouden. De weg scherp naar links volgend, verlaat u de dijk en passeert een perceel naaldbomen. Aan het einde van de asfaltweg gaat u rechtsaf, De Wijde Mars. Deze klinkerweg volgen tot voorbij een S-bocht. Hier linksaf Hessumseweg, een zandweg.

U blijft de Hessumseweg volgen en steekt een voorrangsweg over (500 meter naar links ligt aan de voorrangsweg Expo Madrid, zie horeca). U bent nu op de Venneweg en kruist een spoorwegovergang. Ca. 400 meter voorbij de overweg negeert u een zijweg van links (Rekveldweg). Hier voegt de korte route zich weer bij de hoofdroute.
* Na 200 meter gaat u rechtsaf, langs een slagboom een bospad in. U bevindt zich nu op het terrein van Landgoed Rechteren.

(4) Het Vechtdal
Het Vechtdal is in de voorlaatste ijstijd door smeltwater uitgeslepen. Het rivierdal werd in de loop der tijd steeds ondieper door het verstuiven van zand. Zo ontstond een grillig landschap, met afwisselend rivierdalen, uitgestoven vochtige laagten en zandruggen. De opbrengst uit de landbouw op de onvruchtbare zandgronden is altijd karig geweest. Door beweiding met schapen ontstonden er uitgestrekte heidevelden, zoals het Rechterense en het Hessumse Veld. In de negentiende eeuw zijn deze heidevelden door grootgrondbezitters bebost of opnieuw ontgonnen tot landbouwgrond. Slechts op enkele plekken zijn heideveldjes behouden gebleven.


Aan het einde van het ca. 1,3 km lange bospad (later aan uw rechterzijde begrensd door grasland) gaat u rechtsaf. Na een brede sloot (Marswetering) en een dubbele loods loopt u met de bocht mee naar links. U komt uit op de Damsholsterweg, bij P-22058.

(5) Kasteel Rechteren
Het mooi gelegen kasteel Rechteren is bijna volledig omringd door een voormalige Vechtmeander. Het kasteel was in de Middeleeuwen een roofburcht en vormde een gevaar voor stad en land in de omgeving. Om die reden kreeg het plaatsje Zwolle in 1233 van de Utrechtse bisschop stadsrechten om zich te versterken tegen het gevaar van de Rechterense burcht. In de Tachtigjarige Oorlog was het kasteel enige tijd in Spaanse handen. Tegen het einde van de 16e eeuw gaf prins Maurits opdracht het kasteel gedeeltelijk te slopen. Alleen de ronde donjon (sterke verdedigbare toren) werd ongemoeid gelaten. Het kasteel is niet voor publiek toegankelijk.


U kruist de Damsholterweg en volgt, rechtdoor, de Diezerstraat. U passeert een sloot (Marswetering). Circa 30 meter verder gaat u langs een slagboom en een bordje 'opengesteld' rechtsaf. U krijgt aan uw rechterhand een wat breder water (Marswetering). Aan het einde van het pad rechtsaf, een zandweg. U kruist De Marswetering (water), en volgt de zandweg (Houtmars). Na 900 meter eindigt de Houtmars op een driesprong met de Millingersteeg (150 meter naar links bevindt zich een ijsboerderij, zie horeca). Hier rechtsaf en deze brede zandweg blijven volgen. Aan het eind, op een driesprong, rechts aanhouden, een klinkerweg die nog steeds Millingersteeg heet. Deze volgen tot bij een spoorwegovergang. U verlaat hier het Maarten van Rossumpad door rechtsaf de spoorlijn te kruisen en vervolg deze weg tot station Dalfsen.

Tot slot...

Wandelplatform-LAW
Op deze wandeling heeft u kennis gemaakt met een stukje Lange- Afstand-Wandelpad (LAW). In ons land zijn ruim 40 LAW's, in lengte variërend van 80 tot 488 km, beschreven en gemarkeerd. Alle activiteiten op het gebied van LAW's in Nederland worden gecoördineerd door het Wandelplatform-LAW (zie ook www.wandelnet.nl). Daarnaast behartigt het platform de belangen van alle recreatieve wandelaars in Nederland. Binnen deze stichting werken twaalf organisaties samen. Wilt u meer informatie over LAW's of heeft u opmerkingen over deze wandeltocht, schrijft u dan naar: Wandelplatform-LAW, Postbus 846, 3800 AV Amersfoort of slaw@wandelnet.nl

NS-wandeltochten
De serie NS-wandeltochten bestaat uit 46 wandelingen verspreid over Nederland, waaronder ook een aantal tweedaagse wandeltochten. Onderstaande lijst geeft u een indruk van enkele mogelijkheden in de omgeving, wijzigingen voorbehouden. Meer informatie over deze en andere wandelingen vindt u op www.ns.nl of in Er-op-Uit!, te koop aan een NSloket, bij ANWB, postkantoor en boekhandel. Via www.ns.nl kunt u de routebeschrijvingen ook gratis downloaden.

dagtochten beginstation lengte
Holterberg Nijverdal 14 km
Ligtenbergerveld Rijssen 14 km
Nijenhuis Wijhe 15/18 km
tweedaagse tochten beginstation lengte
Dwingelderveld Hoogeveen 15 + 20 km
IJsselvallei Zutphen 17 + 13 km

Uitgave augustus 2005

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief
Naam

   

E-mailadres

   

Verstuur
(advertentie)
Wandelvakanties in Thuringen
(advertentie)
Lopus wandelreizen
(advertentie)
Quinta de Pomarinha
(advertentie)
Travellers
(advertentie)
Wandelvakantie Ierland
(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info