Elfstedentocht - etappe 9: Harlingen - Franeker
auteur:

Elfstedentocht - etappe 9: Harlingen – Franeker
Lengte: ongeveer 15 kilometer
Startpunt: NS-station Harlingen (Stationsweg 6, 8861 GA) (reisinformatie: www.ns.nl of www.9292ov.nl)
Eindpunt: NS-station Franeker (A.M. Van Schurmansingel, 8801 JP)

Horeca op de route:
* op 1 km (op en nabij de route): ettelijke in het stadscentrum van Harlingen
* op 5 km (op de route) theetuin van Pension Veldzigt, Haulewei 24, 8857 RC Wijnaldum, -591209, 06-10452652, www.pension-veldzigt.nl
* op 14 km (op ong. 200 meter van de route): theehuisje op het Noorderbolwerk in Franeker. Info: 0517-392192, www.museummartena.nl. Geopend van midden juni t/m midden september.
* op 14 km (op en nabij de route): ettelijke in het stadscentrum van Franeker

Overige voorzieningen/punten van interesse:
* veel voorzieningen (enkele supermarkten, pinautomaten enz.) in Harlingen en Franeker
* in Wijnaldum: Archeologisch steunpunt, Tsjerkepaed 1, 8857 BJ, 0517-591367 of 0517-592204,(www.winaam.nl → Archeologisch Steunpunt)
* in Franeker: o.a. het wereldberoemde Planetarium, Eise Eisingastraat 3, 8801 KE, 0517-393070, www.planetarium-friesland.nl

Sites met toeristische en praktische informatie:
VVV: www.friesekust.nl, www.beleeffriesland.nl, www.frieslandholland.nl
(Gemeente) Harlingen: www.harlingen.nl, www.harlingen-friesland.nl
Wijnaldum: www.winaam.nl
Gemeente Franekeradeel/Franeker: www.franekeradeel.nl, www.stervandeelfsteden.nl, www.museummartena.nl

Routebeschrijving
Gebaseerd op de situatie op 4 december 2009.

De opeenvolgende nummers in deze beschrijving geven punten op de benutte wegen of paden aan waar keuzes qua richting zijn èn waar je ook daadwerkelijk van richting moet veranderen.

 1. Verlaat het station aan de voorzijde (met de bushaltes).
 2. Sla linksaf het tegelpad langs de Stationsweg (straatnaambord ontbreekt) in.
 3. Na ong. 50 meter, net vóór de rotonde de Stationsweg oversteken. Bordjes richting Centrum en Zuiderhaven volgen. Je loopt net na de rotonde een betonnen urinoir aan je rechterhand voorbij. De fiets- en voetgangersbrug (Kerkpoortsbrug) oversteken.
 4. Meteen na de brug rechtsaf, een schelpenpad Ina Dammanpad (straatnaambord ontbreekt) vlak langs het water oplopen. Het pad voert na verloop van tijd langs een muur.
 5. Het pad komt uit op een weggetje, de Fabrieksstraat. Hier rechtsaf. Op het kruispunt met het Fabrieksplein rechtdoor, de Fabrieksstraat (straatnaambord ontbreekt), hier een steeg vervolgen.
 6. Na het verlaten van de steeg linksaf, het Franekereind inlopen. De gracht ligt aan je rechterhand.
 7. De 1e brug aan je rechterhand (de Zakkendragerspijp) overlopen. Rechtdoor Noordijs inlopen. Na de bocht naar links heet deze weg Noordhaven. Je loopt vervolgens een kleine en een grote brug (Leeuwenbrug) voorbij.

  Horeca: rechtdoor blijven lopen.

 8. Ter hoogte van de HEMA en 'Het Stadhuis' (met gouden boegbeeld) op nr. 86 de fiets-/voetgangersbrug (Raadhuisbrug) aan de rechterhand oversteken. Bordjes richting oa. Veerboten volgen. Na de brug rechtdoor, de Bildtstraat inlopen. Na het kruispunt met de Vissersstraat/Liemendijk heet de weg Bildtseweg. Deze loopt schuin omhoog naar rechts. Aan de rechterhand liggen een voetbalveldje en speelplaats.
 9. Halverwege op de helling, bij de Y-splitsing links aanhouden. Je loopt richting de doorgaande weg (Oude Ringmuur). De brug over de Tsjerk Hiddessluizen oversteken. Het fietspad blijven volgen in een bocht naar rechts richting oa. Midlum en Franeker. Je loopt nu langs de Harlingerstraatweg. Al vrij snel loop je het kombord voorbij. Aan je rechterhand ligt het brede Van Harinxmakanaal. Iets verderop steek je een vaste betonnen brug over.
 10. Op de T-splitsing met de Haulewei, linksaf deze weg inlopen. De bordjes richting oa. Tzummarum en Sexbierum volgen. Het fietspad gaat via een tunnel onder de Zuidwalweg (N390) door. Na de tunnel rechtdoor blijven lopen, het fietspad in de richting van Tzummarum en Sexbierum blijven volgen. Bij de T-splitsing met de Swingmaleane rechtdoor blijven lopen. Horeca: iets verderop ligt aan de linkerhand Pension Veldzigt.
 11. Op het kruispunt met de Siverdaleane / Winamerdyk rechtsaf, de Winamerdyk inlopen richting Wijnaldum. Vanaf dit punt tot aan punt 17 volg je de wit/rode markering van NS-wandeltocht 'Zeedijk' (Harlingen-Franeker). Vrij vlot loop je het kombord van Wijnaldum voorbij en verschijnen links de eerste huizen. Je steekt een vaste betonnen brug, Reatille, over.

  Punt van interesse: Archeologisch steunpunt: volg de richtingaanwijzers vanaf het eerstvolgende kruispunt.

 12. De eerste weg links (Fiskersbuorren) inlopen. Bij de eerste T-splitsing (met de Utergerzen) rechtdoor.
 13. Bij de tweede T-splitsing, ter hoogte van huisnr. 1, rechtsaf. Een asfaltweggetje inlopen. Iets voorbij een kleine boerderij aan je linkerhand loop je via een schelpenpad (het Fiskerspaed) de landerijen in. Na een bocht naar rechts loop je parallel aan een vaart (Seisbierumerfeart). De volgende 3,5 km. blijf je steeds parallel aan deze vaart lopen. Het schelpenpad buigt na ong. 400 meter naar rechts af, blijf echter rechtdoor lopen op de onverharde polderdijk met de vaart aan je linkerhand. Je loopt dan op het Barradeelsterpad (straatnaambord ontbreekt).
 14. Ong. 3 km. verder, na een scherpe bocht in de polderdijk, kom je uit op een asfaltweggetje, Getswerdersyl (straatnaambord ontbreekt). Hier linksaf.
 15. Na een flauwe bocht naar links kom je uit op een T-splitsing. Hier rechtsaf, het fietspad langs de Getswerderdyk volgen. Via een tunneltje onder snelweg A31 door.
 16. Eenmaal uit de tunnel al vrij vlot op een T-splitsing van paden rechtsaf, een smal asfaltpad richting de kunstmatige heuvel volgen.
 17. Ter hoogte van de heuvel verlaat je de wit/rode markering van de NS-wandeltocht en loop je linksaf een schelpenpad op. Je hebt de heuvel aan de rechterhand, een vaart aan de linkerhand. Het pad gaat met een bocht naar rechts om de heuvel heen. Het pad neemt verderop een scherpe bocht naar rechts.
 18. Een houten bruggetje overlopen en meteen een houten fiets-/voetgangersbruggetje (de Waterloper) aan de linkerhand overlopen. Je loopt op de Sneeuwvlerk af.
 19. Na het oversteken van de brug meteen rechtsaf, het asfaltpad oplopen. De vaart ligt aan je rechterhand. Het pad in een scherpe bocht naar links volgen. Na de bocht loop je parallel aan de Maanvogel.
 20. Je komt uit op een weggetje, hier rechtsaf; een houten brug aan de rechterhand overlopen.
 21. Meteen na het bruggetje linksaf, de Ceresbaan inlopen. De vaart ligt nu links van je. Volg deze weg met een bocht naar rechts en verderop naar links. Iets voorbij die tweede bocht gaat de naam over in Rinze Werkhovenstraat. Op de T-splitsing van wegen rechtdoor, het tegelpad vlak langs het water inlopen.
 22. Het pad komt uit op een klinkerweg, de Rients Koopmansstraat (straatnaambord ontbreekt). Hier linksaf. De weg loopt onder de rondweg door.
 23. Na ong. 50 meter op de Y-splitsing linksaf, de Burgemeester Westerhuisstraat inlopen. Je loopt recht op sporthal De Trije af. Op het einde van de straat het schelpenpad aan de rechterkant inlopen. De vaart ligt aan je linkerhand.
 24. Het pad komt na ong. 300 meter uit op een klinkerweg, tegenover een speeltuintje, de Fonteinstraat (straatnaambord ontbreekt). Hier linksaf, het bruggetje overlopen en het voetgangerspad oplopen. Op het einde van het pad rechtdoor, de Fonteinstraat blijven volgen.
 25. Op de T-splitsing met de Ypeijsingel linksaf en de vaste brug (Stiselbrêge) overlopen. Na de brug heet de weg Noorderbleek.
 26. Op de T-splitsing rechtsaf, Noorderbleek blijven volgen. Het kruispunt, met de Hertog van Saxenlaan, oversteken en de Spaarbankstraat inlopen. De vaart ligt aan je rechterzijde.
 27. Verderop ligt rechts een houten bruggetje, dit is het Elfstedenbruggetje. Dit bruggetje overlopen.

  Horeca: theehuisje op het Noorderbolwerk.

  Meteen na het bruggetje linksaf. Het theehuisje staat verderop aan de rechterkant. Rechtdoor de Botniasteeg (straatnaambord ontbreekt) inlopen. Je loopt recht op het fraaie laat-zestiendeeeuwse Stadhuis af.
 28. Je komt uit op de Eise Eisingastraat. Hier linksaf.

  Interessepunt: je komt voorbij het Planetarium van Eise Eisinga.

  Ter hoogte van de tweede brug ligt aan de linkerkant het Korendragershuisje, een piepklein museum.

 29. Deze tweede brug overlopen.
 30. Na de brug meteen linksaf, de Zilverstraat (straatnaambord ontbreekt) inlopen. Na het passeren van een brug aan je linkerhand heet de straat Godsacker.
 31. Op het kruispunt met de Dijkstraat (straatnaambord ontbreekt) linksaf, de duiker/brug oversteken.
 32. Op de T-splitsing linksaf, de Zuiderkade inlopen. Bij de volgende T-splitsing rechtdoor.
 33. Op het kruispunt met het Oud Kaatsveld (straatnaambord ontbreekt) rechtsaf, richting een hoge metalen ophaalbrug lopen. Je steekt het Van Harinxmakanaal over (de weg heet dan Stationsweg) en volgt de weg met een scherpe bocht naar links. De weg heet dan A.M. van Schurmansingel.
 34. Aan de rechterkant ligt NS-station Franeker. Dit is het eindpunt van deze etappe.

Opgesteld door Catrinus Nouta
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info