Elfstedentocht - etappe 11: Berltsum (Berlikum) – Feinsum (Finkum)
auteur:

Elfstedentocht - etappe 11: Berltsum (Berlikum) – Feinsum (Finkum)
Lengte: ongeveer 15 kilometer
Start: bushalte 'Berlingahiem' aan de Hofsleane in Berltsum (Berlikum) (ter hoogte van Hofsleane 30a, 9041 AR) (reistijden: www.9292ov.nl)
Eindpunt: bushalte 'Finkum' in Feinsum (Feinsum) de Bredyk (N357)

Horeca op de route:
* op 150 m (200 meter van de route) in Berltsum (Berlikum): café de Poarte, It Skil 13
9041 BW, 0518-462268, www.sanssouciberlikum.nl/index.php?cafe en snackbar Anytime, It Skil 13, 9041 BW, 0518-461562, www.sanssouciberlikum.nl/index.php?snackbar
* op 1,5 km (1,5 km van de route) in Wier: theeschenkerij De Brinkhoeve, ingang Gernierswei (postadres Tsjerkepaed 28, 9043 VN Wier), 0518-462287, www.debrinkhoeve.com/theeschenkerij
* op 10 km (400 m van de route) in Vrouwbuurtstermolen: café/restaurant 'De Molen', Vrouwbuurtstermolen 2, 9077 SW Vrouwenparochie, 0518-403333.
 
Overige voorzieningen/bezienswaardigheden:
* op en nabij (op 150 m van) de route in Berltsum (Berlikum): een Spar supermarkt, een bakker en een slager. Pinautomaten: Hemmemaplein 10, 9041 BZ en It Skil 2, 9041 BW.
* op 12 km (op de route) in Alde Leie (Oude Leije): Winkelmuseum de Grutter, De Streek 10, 9071 XG, 0518-421546
* op 15 km (op 2 km van de route, gerekend vanaf het eindpunt) in Stiens: horeca en veel voorzieningen (enkele supermarkten, pinautomaten enz.).

Sites met toeristische en praktische informatie:
VVV: www.noardwestfryslan.nl, www.nwfriesland.nl, www.uytland.nl, www.beleeffriesland.nl, www.frieslandholland.nl
Gemeente Menameradiel (Menaldumadeel): www.menameradiel.nl
Gemeente Het Bildt: www.hetbildt.nl
Gemeente Leeuwarderadeel: www.leeuwarderadeel.nl
Berltsum (Berlikum): www.berlikum.com
Vrouwenparochie: www.froubuurt.nl
Alde Leie (Oude Leije): www.oudeleije.nu
Feinsum (Finkum): www.finkum.nu

Routebeschrijving
Gebaseerd op de situatie op 24 maart 2010.

De opeenvolgende nummers in deze beschrijving geven punten op de benutte wegen of paden aan waar keuzes qua richting zijn èn waar je ook daadwerkelijk van richting moet veranderen.

 1. Vanaf de bushalte het weggetje (Lytse Buorren) naast (zorg)appartementencomplex Berlinga State inlopen.
 2. Op T-splitsing linksaf, Buorren (straatnaambordje ontbreekt) inlopen. Je loopt uiteindelijk recht op de Koepelkerk af.

  Horeca:
  op T-splitsing rechtsaf, Buorren (straatnaambordje ontbreekt) inlopen. Straat komt uit op een smal plein, It Skil, dit oversteken. Je loopt recht op café de Poarte en snackbar Anytime af.

 3. Op T-splitsing, bij het hek om het kerkplein, rechtsaf, Bûterhoeke inlopen.
 4.  Waar dit weggetje linksaf buigt (na ong. 60 meter), rechtdoor het pad tussen de nr's 12 en 16 inlopen. Een hoog houten bruggetje overlopen en vervolgens het schelpenpad oplopen. Aan je linkerzijde ligt een ijsbaanlocatie.
 5. Het schelpenpad komt uit op een asfaltweggetje (Moddergatsreed) (straatnaambord ontbreekt). Hier links.
 6. Na ong. 30 meter het houten bruggetje aan de rechterkant overlopen. Het schelpenpad volgen.
 7. Het schelpenpad komt uit op een weggetje (Hegedyk) (straatnaambord ontbreekt). Rechtsaf, het fietspad oplopen. Na de eerste T-splitsing (met de Koudeweg) heet de weg Wiersterdyk.
 8. Bij de tweede T-splitsing linksaf, Lunsterwei inlopen. Na ong 1,5 km bij het oversteken van de Hemmenweg (N383) oppassen! De weg heet vervolgens Súdhoekstermiddelweg. Na ong. 1,8 km voegt het schaatstraject (hier de Súdhoekster Feart) zich links naast de weg.
 9. Op het kruispunt met de Hamerenweg linksaf, de vaart oversteken.
 10. Na ong. 2 km, nog vóór het kombord Vrouwenparochie/Froubuurt, rechtsaf een fietspad van asfalt ('t Moskepâd) inlopen. Nabij de huizen loop je een houten bruggetje over en buigt het pad naar links. Het klinkerweggetje volgen. Je loopt de bebouwde kom van Vrouwenparochie binnen.
 11. Je komt uit op een doorgaande weg van asfalt, de Waling Dijkstrastraat (straatnaambord ontbreekt). Hier linksaf.
 12. Ter hoogte van de kerk staat een bushalte, hier rechts het Kerkplein oplopen.
 13. Het klinkerpad wat linksom de kerk loopt oplopen.
 14. Ter hoogte van de kerktoren het wandelpad aan de linkerhand inlopen. Op de klinkerweg Mathijs Beckstraat (straatnaambord ontbreekt) rechtdoor. Er ligt een school aan de rechterhand.
 15. Voorbij de school rechtsaf, de Ouwe Griepstraat inlopen. Waar de weg afbuigt naar links, rechtdoor blijven lopen, de weg loopt dood. Aan de linkerhand ligt het Klaas van der Eems speelpark.
 16. Je komt uit op een betonpad (Spoordyk) (straatnaambord ontbreekt). Hier rechtsaf. Ter hoogte van de sportvelden wordt het pad smaller en geasfalteerd.

  Horeca:
  na ong. 800 meter kruist een betonpad (Roodpad)(straatnaambord ontbreekt) het asfaltpad. Dit pad rechtsaf richting de molen oplopen. In de molen is café/restaurant 'De Molen' gevestigd.


  een houten brug over een vaart overgestoken te zijn kom je bij een T-splitsing met aan de linkerhand een bank.

 17. Hier linksaf, het fietspad van asfalt (het Laaisterpadsy) (straatnaambord ontbreekt) oplopen. Aan de linkerhand ligt de Ouwe Rij, de vaart die je zonet overgestoken hebt. Dit is weer een stuk schaatstraject. Na ong. 800 meter kom je (na een bocht naar rechts) op een T-splitsing met links een brug. Hier rechtdoor, richting het dorp lopen. Het paadje loopt eerst langs een vaart en vervolgens om een door bomen omzoomd gras-/trapveldje. Via een klinkerweg loop je het dorp Alde Leie (Oude Leije) binnen.
 18. Je komt uit op een klinkerweg, de Leyester Hegedyk (straatnaambord ontbreekt). Hier linksaf.
 19. Net vóór de vaste brug rechtsaf, de Streek oplopen. De vaart ligt aan je linkerhand. Het klinkerweggetje gaat over in een voetpad. Na een haakse bocht naar rechts het pad uit op een klinkerweggetje: It Skoalpaed (straatnaambord ontbreekt). Aan je linkerhand ligt de haven.
 20. Je komt uit op een asfaltweggetje, Langedyk (straatnaambord ontbreekt). Hier linksaf. Je verlaat het dorp.
 21. Na ong. 1 km. kom je  uit op een T-splitsing. Hier rechtsaf, de Hege Hearewei (straatnaambord ontbreekt) oplopen. Na verloop van tijd loop je een vaste betonnen brug over.
 22. Op de Y-splitsing links aanhouden. Je loopt via de Holdingawei (straatnaambord ontbreekt) Feinsum (Finkum) in. Deze weg, met eerst een scherpe bocht naar rechts en verderop naar links, blijven volgen.
 23. Meteen na het verlaten van het dorp staan op het kruispunt met de Bredyk (N357) op afstand van elkaar bushaltes. De bushalte 'aan de dorpskant' is voor bussen richting Stiens met als eindbestemming Leeuwarden. De bushalte aan de andere kant van de weg is voor bussen richting Hallum, Ferwert en Holwerd. Deze bushaltes zijn het eindpunt van deze etappe.

Opgesteld door Catrinus Nouta
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info