Elfstedentocht - etappe 12: Feinsum (Finkum) – Dokkum
auteur:

Lengte: ongeveer 21 kilometer

Start: bushalte 'Finkum' in Feinsum (Finkum) aan de Bredyk (N357). Nabij Holdingawei 5, 9053 LT. (reistijden: www.9292ov.nl)
Eindpunt: busstation Dokkum, tegenover Stationsweg 16, 9101 HZ.

Horeca op de route:
* op 7 km (op de route) nabij Bartlehiem: snackkar Jomar. Ongeregelde tijden: in het toeristisch seizoen, bij mooi weer op zondag aanwezig. Thuisbasis: Hearrewei 3, 9073 GA Marrum, 0518-412135.
* op 10,5 km (op de route) in Burdaard (Birdaard): restaurant It Posthûs, Ds. R.H. Kuipersstraat 1, 9111 HA, 0519-332809, www.posthusburdaard.nl
* op 10,5 km (ong. 200 m van de route) in Burdaard (Birdaard): café/cafetaria De Witte Olifant, Eewal 19, 9112 HA, 0519-332657

* op 15 km (op de route) nabij de brug in de Trekwei/Trekweg ten zuiden van Raard over de Dokkumer Ie, Koffie-en theeschenkerij, familie B.S. Talma, Iewâl 5, 9107 GE Jannum, 0519-295881. Ongeregelede  tijden . Geopend tijdens de zomermaanden bij mooi weer.
* op 20,5 km (op en nabij de route) in Dokkum: ettelijke in het stadscentrum.


Overige voorzieningen/bezienswaardigheden:
* op 4,5 km (ong. 600 m van de route) vogelkijkhut Wiide Mar van Staatsbosbeheer
* op 10,5 km (op en nabij de route) in Burdaard (Birdaard): bakker, Spar, pinautomaat (Jislumerdyk 15, 9111 HC),
– Museum Ruurd Wiersma Hûs, Mounewei 6,
9111 HB, 0519-332334, www.ruurdwiersma.nl,
– Museumwinkeltje 't Swietpriuwerke,
Eewal 51, 9112 HB, 0519 332654, swietpriuwerke@hotmail.com
– Molen de Zwaluw, Mounewei 17, 9111 HB, www.dezwaluw-burdaard.nl.
* veel voorzieningen (enkele supermarkten, pinautomaten, musea, enz.) in Dokkum

Sites met toeristische en praktische informatie:
VVV:
www.uytland.nl, www.beleeffriesland.nl, www.frieslandholland.nl, www.vvvlauwersland.nl
Gemeente Leeuwarderadeel:
www.leeuwarderadeel.nl
Gemeente Ferwerderadiel: www.ferwerderadiel.nl

Gemeente Dongeradeel/Dokkum: www.dongeradeel.nl
Feinsum (Finkum):
www.finkum.nu
Burdaard (Birdaard):
www.burdaard.nl
Jannum:
www.deflieterpen.nl

Routebeschrijving

Gebaseerd op de situatie op 23 mei 2010.


De opeenvolgende nummers in deze beschrijving geven punten op de benutte wegen of paden aan waar keuzes qua richting zijn èn waar je ook daadwerkelijk van richting moet veranderen.

 1. Loop van een van de twee bushaltes naar het fietspad langs de doorgaande weg (Bredyk, N357).
 2. Rechtsaf, fietsrichtingaanwijzers naar Stiens en Leeuwarden volgen.
 3. Bij de eerste T-splitsing linksaf, Poeldyk/Poeldijk inlopen. De weg heet verderop Harnsterdyk.
 4. Bij de volgende T-splitsing linksaf, Griene Dyk (geen straatnaambord) inlopen.
 5. Na ong. 400 meter, bij de volgende T-splitsing, rechtsaf. Griene Dyk (geen straatnaambord) blijven volgen.
 6. Bij de volgende T-splitsing linksaf, Wurgedyk (geen straatnaambord) inlopen. Na ong. 650 meter ligt aan de linkerkant het pad richting vogelkijkhut Wiide Mar. Na verloop van tijd loop je vlak langs een boerderij en loop je vervolgens recht op een brede vaart af. Dit is de Dokkumer Ie.
 7. Het fietspad linksaf oplopen, de fietsrichtingaanwijzer naar Bartlehiem en Birdaard volgen. Verderop loop je het witte kombord van het buurtschap Bartlehiem voorbij. De hoge houten fiets-/voetgangersburg die je oversteekt is bekend van de Elfstedentocht. Het fietspad blijven volgen. Ter hoogte van een picknicktafel buigt het af naar links en loop je over een parkeerplaats.

  Horeca: ter hoogte van de T-splitsing, nabij de picknickplaats is de standplaats van snackkar Jomar.

 8. Op deze T-splitsing rechtsaf, Iedyk oplopen. De fietsrichtingaanwijzer naar Tergracht en Birdaard volgen. Na ong. 1300 meter loop je het witte kombord van het buurtschap Tergrêft (Tergracht) voorbij. Achtereenvolgens loop je een haventje voorbij en loop je over een vaste betonnen brug.
 9. Nog vóór het eind kombord sla je rechtsaf een fietspad in, fietsrichtingaanwijzer naar Burdaard en Dokkum volgen. Het fietspad volgen in de bocht naar links. Even verderop loop je weer langs het water. Tot aan punt 10 zul je de Dokkumer Ie aan je rechterhand hebben. Verderop dient Burdaard zich aan via een nieuwbouwplan aan de overzijde van de vaart. Na een hoog metalen bruggetje overgestoken te zijn loop je de oude kom van het dorp binnen via de Dominee R.H. Kuipersstraat (straatnaambord ontbreekt).

  Horeca: net vóór de metalen ophaalbrug bevindt zich Café/Restaurant It Posthûs.
  Café/cafetaria De Witte Olifant ligt aan de overzijde van de vaart: brug oversteken, meteen rechtsaf de Bakkersteeg inlopen langs het water en na ong. 130 meter linksaf de Eewal inlopen.

  Vaart aan de rechterkant houden. Voorbij de brug heet de straat Mounewei. Na ong. 60 meter staat links Museum het Ruurd Wiersma hûs.
  Verderop staat Molen de Zwaluw.
  Eenmaal aangekomen bij haven Mounehiem (vertaling: Molenerf) het asfaltpad over de camping rond de jachthaven volgen: bij de T-splitsing ter hoogte van het toiletgebouw rechtsaf en 40 meter verderop bij de T-splitsing ook weer rechtsaf. Vervolgens via het tunneltje onder de Hikkaarderdijk door.

 10. Na ong. 3 km buigt het pad af naar links en komt via een bosje langs een woning uit op een asfaltweg, de Iedyk (straatnaambord ontbreekt). Hier rechtsaf, de fietsrichtingaanwijzer naar Dokkum volgen. Een vaste betonnen brug, Holwerdertille, overlopen.
 11. Na aan je linkerhand twee vlakbij elkaar staande boerderijen voorbijgelopen te zijn loop je rechtsaf een klein asfaltweggetje (Iewâl) in wat na een flauwe bocht naar links je weer langs het water voert.

  Horeca: net vóór de brug (Klaarkamp) over de Dokkumer Ie zit op nr. 5 een koffie- en theeschenkerij. Vaart aan de rechterhand houden, fietsrichtingaanwijzer naar Raard en Dokkum volgen. Voorbij de brug heet de weg Bannerhûs.

 12. Na ong. 500 meter op een Y-splitsing van fietspaden rechtsaf, het fietspad in de richting van Dokkum oplopen. De vaart ligt aan de rechterkant. Dit fietspad komt uit op industriegebied Betterwird.
 13. Je komt uit op een asfaltweggetje (Eewal), hier linksaf. Na de bocht heet de weg Hendoweg. Op het kruispunt met de Oostergooweg rechtdoor.
 14. Op de T-splitsing rechtsaf, fietsrichtingaanwijzer richting Dokkum Centrum volgen. Je loopt de klinkerweg Betterwird op.
 15. Op de volgende T-splitsing ook weer rechtsaf, wederom fietsrichtingaanwijzer richting Dokkum Centrum volgen. Je loopt de Voorstreek op. Na een bocht naar links ligt het water weer aan je rechterhand.
 16. Net voor een rotonde op T-splitsing van fietspaden rechtsaf; fietsrichtingaanwijzer richting Dokkum Centrum volgen. De doorgaande weg, Rondweg-West (N356), oversteken.
 17. Na ong. 30 meter rechts aanhouden, de klinkerweg (Voorstreek) langs het water volgen.
 18. Na ong. 300 meter, bij een schuin kruispunt met het Peerdepadsje, schuin rechtdoor (de brug aan de rechterkant niet nemen) Parkeerterrein De Helling oplopen. Rechts aanhouden, langs het water blijven lopen. Een enigszins verstopte houten voetgangersbrug overlopen.
 19. Na het bruggetje rechtsaf, het Westerbolwerk oplopen.
 20. Na een brug linksaf, Vleesmarkt oplopen.
 21. Ter hoogte van het oude Stadhuis de overkluizing/pijp schuin naar links oversteken. Het water is nu aan je rechterkant. Dit is de Diepswal.
 22. Meteen na hotel/café/restaurant De Posthoorn (nr. 21) linksaf, Kleine Breedstraat inlopen (straatnaambord ontbreekt). Je loopt op de oude Waag af. Ter hoogte van dit pand gaat de naam van de weg over in Grote Breedstraat.
 23. De eerstvolgende overkluizing/pijp oversteken en meteen na het water rechtsaf, Koornmarkt (straatnaambord ontbreekt) inlopen. Het water ligt aan je rechterhand.
 24. Op de T-splitsing linksaf, Aalsumerpoort inlopen. Brug Aalsumerpoort oversteken.Op de T-splitsing rechtsaf, Stationsweg inlopen. Aan de linkerkant ligt busstation Dokkum. Dit is het eindpunt van deze etappe.
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info