stadswandeling
auteur:

Rondom en door Leidse binnenstad.

Deze rondwandeling van krap 10 km, begint en eindigt bij het Centraal Station van Leiden en voert u door een deel van Leiden Noord, de oude buurt De Kooi, een aantal parken, langs en over begraafplaatsen ,langs singels over oude grachten en door een deel van de historische binnenstad  van Leiden.

Horeca.  Bij de Zijlpoort en in de binnenstad.

Routemaker:  Rien Rijk (februari 2011)

rienrijk@gmail.com

Routebeschrijving:

 1. Verlaat het station via de voorzijde (stadszijde).
 2. Loop rechtdoor over het Stationsplein de Stationsweg op.
 3. Ga de brug over en sla direct na de brug linksaf (Kiekpad)

(Fototoestel van fotograaf Kiek met foto’s studenten)

 1. Voor Molen (Museum molen De Valk) rechts af en gelijk links af Lammermarkt.

(Links staat Zonnewijzer)

 1. Steek op kruising rechtover en volg deze weg (Langegracht) ( Rechts ziet u de Bethlehemkerk)
 2. 1e straat linksaf Nieuwe Mare.
 3. Ga over de brug (Heen en Weer brug) rechtsaf  Maresingel  (Loop over linker trottoir)
 4. 1e straat linksaf Pasteurstraat.  Steek deze over en loop terrein op door Hek (grintpad)
 5. Houdt na het hek rechts aan; loop even verder voor gebouw naar links voorlangs gebouw  (voormalig slachthuis van Leiden met woning van directeur slachthuis)
 6. Verlaat terrein;steek de straat over en loop de Semmelweisstraat in.
 7. Loop op het eind van dit straatje (diversiteit aan bouwstijlen in deze nieuwe wijk) rechtdoor over speelterrein en buig af naar links (Joulestraat) waar u weer op de Pasteurstraat uitkomt.
 8. Ga op de Pasteurstraat rechtsaf en volg deze tot de drukke Willem de Zwijgerlaan.
 9. Steek de Willem de Zwijgerlaan over via voetgangersoversteekplaats bij verkeerslichten en ga rechtsaf.
 10. Loop langs hoog gebouw naar kruising en sla links af (Gooimeerlaan)
 11. Loop achterlangs benzinestation tot bij rotonde en steek daar naar rechts de Gooirmeerlaan over.
 12. Na oversteken rechts af.
 13. 1e Pad  linksaf (langs school)
 14. Negeer het pad dat naar links voert (Joop Vervoornpad) en neem in de bocht naar rechts het 1e smalle pad naar links.
 15. Volg dit pad door het Noorderpark (ook wel Tuin van Noord genoemd).
 16. Blijf links van de huizen en loop door het park tot u voor u een groot gebouw ziet en een flatgebouw links.
 17. Loop  tussen deze gebouwen door en ga rechtdoor de asfaltweg op. (Links ziet u de sportvelden van de voetbalvereniging Roodenburg.
 18. Negeer weg naar links en loop het Joop Vervoornpad af (links ziet u een volkstuincomplex)
 19. Einde pad rechtdoor (door de bermen) de IJsselmeerlaan oversteken en rechtsaf gaan.
 20. Ga een aantal meters voor de kruising linksaf richting Volkstuinen en neem gelijk het 1e pad naar links en direct daarop het pad naar rechts (langs volkstuinen)
 21. Einde pad voor  water ( De Zijl) rechtsaf en onder weg door. Nickeriepad,
 22. Waar de straat naar rechts buigt loopt u rechtdoor over het tegelpad langs het water.
 23. U loopt over een brug achterlangs zwembad De Zijl en blijft dit pad volgen tot een smal bruggetje over het water.
 24. Ga de brug over en na het flatgebouw rechtsaf waarna u onder het gebouw doorloopt naar een klein parkje. (Steneveltpark)
 25. Loop via dit parkje naar de straat (Sumatrastraat) en steek deze recht over.
 26. Loop deze straat (Ambonstraat) helemaal uit en op het eind onder de huizen door.
 27. Steek de straat over en loop park in (Kooipark)
 28. In park rechts aanhouden en voor vijver linksaf slaan.
 29. Einde pad  straat Kooizicht oversteken en doorlopen langs winkels .
 30. Houdt ites rechts aan en loop naar de kruising (Herensingel) en steek deze over.
 31. Na oversteken singel links af  en even verderop smal pad langs woonboten volgen tot brug.
 32. Steek de brug over naar de Zijlpoort ( Horeca).
 33. Ga door de poort en daarna direct rechtsaf (toegang tot RK kerkhof met kerk)
 34. Voor de kerk linksaf (grindpad)- bruggetje over en  door park (Blekerspark) lopen naar volgende brug ( links).
 35. Steek deze brug over en  ga rechtdoor de  Havenstraat  in.
 36. Einde straat voor de haven rechtsaf  (Haven) (Op het pleintje links aan de haven ziet u wat wetenswaardigheden over Leiden op de flanken van de boot. Als deze er ligt)
 37. Steek de brug over en sla gelijk links af naar de volgende brug. Kalvermarkt.
 38. Na deze brug linksaf Havenkade (u passeert hier een paar fraaie grachtjes)
 39. Einde straat rechtsaf  Oostsingel.
 40. Ga linksaf  via het bruggetje het Anker park in en sla voor het water rechtsaf.

(Voor u ziet u de oude meelfabriek van Meneba die niet meer als zodanig in gebruik is)

 1. Verlaat het Ankerpark via het bruggetje en loop rechtdoor via het Looiersplein naar de Waardgracht.
 2. Voor de gracht linksaf en volgende kruising weer links af. Oosterkerkstraat.
 3. Steek deze straat  bij de voetgangersoversteekplaats over  en sla links af richting brug.
 4. Even voor de brug rechtsaf parkje in (Katoenpark).
 5. Via brug verlaat u het parkje weer en slaat gelijk linksaf (Lakenplein).
 6. Ga bij volgende brug (Laatstebrug) over deze brug de begraafplaats Groenesteeg op.

(Een van de oudste begraafplaatsen van Leiden waar o.a. de moeder van Vincent van Gogh begraven ligt- Fraaie beukenbomen en een oase van rust in de stad).

 1. Loop een rondje over deze begraafplaats en verlaat deze weer via de brug.
 2. Na de brug rechtdoor Groenesteeg en gelijk linksaf  Kaarsenmakerstraat.

(Rechts ziet u het verzorgingshuis “Huis op de Waerd) en links een van de 35 Leidse hofjes .

 1. Einde straat rechtsaf  Nieuwe Rijn en linksaf brug over.
 2. Na brug linksaf  Utrechtseveer.
 3. Bij pleintje rechtsaf Veerstraat.
 4. Einde straat linksaf Hoge Woerd en gelijk rechtsaf Plantage.
 5. Steek via de voetgangersoversteekplaats de Plantagelaan over en loop het park in Plantsoen.
 6. Volg het pad door het plantsoen dat zo dicht mogelijk bij het water ligt, steek een fietspad over en loop door tot einde van het plantsoen.
 7. Steek bij de verkeerslichten de Geregracht over en gelijk links af de Korevaarstraat oversteken
 8. Loop  dan rechtdoor de Hoefstraat tot en  tot 1e straat rechts (Garenmarkt) Sla hier rrechtsaf.
 9. Op kruising rechtdoor (rechts ligt Parkeerterrein .
 10. Ga net voor volgende brug (Steenschuur)  links af door het hek het Van der Werfpark in.

Deze plek is een historische plek in Leiden . Op deze plaats ontplofte het kruitschip en werd een hele wijk vernield met veel doden en gewonden. In het park staat links het standbeeld van burgemeester Van der Werf die tijdens de Spaanse belegering van Leiden in 1573 burgemeester was en stand hield tegen de belegering door de Spanjaarden.  Rechts ziet u een oude (nu dichtgemetselde )toegang tot een voormalige gracht . Het grote gebouw rechts is het Kamerlingh Onneslaboratorium, (nu in gebruik bij de Leidse Universiteit)

 1. Ga aan het einde van het park rechtsaf de brug over en rechtdoor  de Nieuwesteeg in.
 2. Steek de Zonneveldstraat over en loop rechtdoor tot u rechts een poort ziet (Lombardpoort)
 3. Loop deze poort in en ga even verder rechts af en gelijk links af achter schuurtjes langs. Vervolgens weer links af en nu komt u op een hofje uit.

(Voor u ziet u het G.J.Speckhofje een hofje met witte huisjes. Dit is het enige Leidse hofje met witte huisjes)

 1. Voor het hofje rechtsaf en via de poort (Gekroonde Liefdepoort) deze binnenhof verlaten .

Jan Steen heeft hier vroeger gewoond.

 1. Ga op de straat Langebrug, links af.
 2. 1e straat linksaf Pieterskerkchoorsteeg.
 3. Na een aantal meters slaat u rechtsaf een smal steegje in.

Boven de ingang staat een plaat met een herinnering aan de Pelgrimfathers die hier in het verleden hebben gewoond.

 1. Op het einde van de steeg links af en via een ander steegje komt u op de  Pieterskerkstraat uit. Ga hier rechts af.

(Indien u dat wilt kunt u hier ook even naar links lopen en om de Pieterskerk lopen waar u aan de achterzijde nog een mooi hofje vindt. Het Jan Persijnhofje. Na de kerk rond te zijn gelopen komt u dan weer terug in de Pieterskerkstraat waar u aan de linkerzijde de voormalige schuilkerk de Lokhorstkerk ziet staan ).

72.
1e straat links af  Lokhorststraat

Even verderop ziet u rechts de Latijnse School waar Rembrandt ooit op school zat.

 1. Loop rechtdoor over Het Gerecht

Links staat het Gravensteen, ooit een gevangenis van de Graven van Holland en later gerechtsgebouw.

 1. Blijf rechtdoor lopen via de Houtstraat naar de brug over het Rapenburg.
 2. Steek Rapenburg over en loop rechtdoor Doelensteeg in.

Rechts ligt hier een van de mooiste hofjes van Leiden. Het Evan van Hoogeveenshof.

 1. Steek volgende brug over en ga rechtsaf Sebastiaansdoelen.
 2. Loop deze gracht af en onder oude poort door  (Op dit terrein stond vroeger de Doelenkazerne)
 3. Steek de Groenhazengracht over (rechts op de hoek de Friese bakker “us Bertus” )
 4. Rechtdoor Oude Varkenmarkt

Aan de linkerzijde passeert u een ander leuk hofje met een interessante tekst op de gevelsteen onder de regentenkamer. Pieter Loridaenshofje.

 1. Einde straat linksaf Noordeinde.
 2. Loop door tot voorbij een bloemenstal en u rechts de Zeevaartschool ziet staan . Steek daar de straat over en loop door het hek het terrein van de Zeevaartschool op.
 3. Loop om het gebouw heen (voor het water rechtsaf) (Afbeeldingen boven de toegangsdeuren)
 4. U komt op een pleintje met herinneringen aan Rembrandt en ziet aan de overzijde van de straat Weddesteeg, op nummer 25 een plaat ter herinnering aan het feit dat hier ooit het huis van Rembrandt heeft gestaan.
 5. Op straat Weddesteeg links af en brug over.

U gaat over het  Galgewater  (nu tevens een openluchtmuseum voor oude binnenvaartschepen)  Voor u staat de molen de Put, een van de negen nog resterende molens in Leiden en rechts ziet u de gevel van het Stadstimmerhuis.

 1. Loop na de molen  links van het parkje (Park de Put) (in het parkje staat een monument voor de gevallenen in de Indonesische oorlog.
 2. U komt uit bij de Morschpoort, een van de twee nog resterende stadspoorten van Leiden.
 3. Ga bij de Morschpoort links de brug over en na de brug rechtsaf (Morssingel) langs enkele woonboten. (Aan de overzijde van het water staat het  Rijksmuseum voor Volkenkunde)
 4. Op de kruising links af en bij de verkeerslichten de weg oversteken en doorlopen richting spoorbaan.
 5. Loop  onder het viaduct door .
 6. Loop voorlangs de gebouwen (langs een fietsenstalling , bloedbank en ambulancedienst) en ga 1e straat rechtsaf Pesthuislaan

Links ziet u het museum Naturalis.

 1. Voor de ingang van Naturalis rechtsaf het parkje in  en 1e pad links af.
 2. Sla even verder rechts af en ga brug over.
 3. Einde pad rechtsaf en weer brug over.
 4. Blijf rechtdor lopen langs Parkeergarage LUMC  (Rechts ziet u de gebouwen van het Leids Universitair Medisch Centrum)
 5. Einde parkeergarage, weg o versteken en schuin rechtsaf. Albiniusdreef.
 6. Volg dit pad tot u aan de achterzijde van het Centraal Station uitkomt.

 

 

 

Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info