Parken, kasteel en water
auteur:

Rondwandeling naar Warmond

Start- en eindpunt NS station Leiden-Centraal

Afstand ca 17 kilometer

ALGEMEEN:
Deze wandeling voert u door parken, langs een kasteel en over landgoederen in en om Leiden. Dat Leiden in een waterrijk gebied ligt komt bij deze wandeling duidelijk tot uiting. Tijdens de wandeling loopt u zowel over verharde als over enkele onverharde paden. De wandeling kan met gewone wandelschoenen worden gelopen. U loopt voor een deel door het mooie dorp Warmond en over het eiland Koudenhoorn met fraaie vergezichten over het plassengebied bij deze plaats.

HORECA:
Bij station Leiden Centraal en in het dorp Warmond.

ROUTEBESCHRIJVING
01. Verlaat NS station aan de voorzijde en ga r.a.
02. Houdt op parkeerterrein voor bussen rechts aan (loop parallel aan spoorbaan)
03. Bij onderdoorgang spoorbaan r.d. blijven lopen
04. Bij volgende onderdoorgang r.a. (Plesmanlaan)
05. 2e pad r.a. (na "ambulancevervoer") Pesthuislaan.

Links staat het museum Naturalis
06. Bruggetje over en voor vierkant gebouw r.a.
07 Voor volgende bruggetje l.a.
08. Volgende pad r.a. en brug over
09. Na brug voor gebouwtje l.a.
10. Na parkeerterrein hekje door en op weg r.a. (Darwinweg)
11. Op rotonde r.a. (Sandifortdreef)en steek de weg over naar linkerzijde (fietspad)
12. 1e pad l.a. (bruggetje over)
13. Na bruggetje r.a. (Poelwetering)
14. 1e straat l.a.

Rechts staat het anatomisch museum
15 Op kruising r.d.
16. U verlaat het terrein en na poort r.a. (Wassenaarseweg)
17. Na ca. 50 meter weg over steken naar linkerzijde en 1e weg l.a. Flanorpad en gelijk weer links Springerpad.
18. Gelijk l.a. voetpad park in.
19. Op splitsing links aanhouden.
20. 1e pad l.a.
21. Volg dit pad door het Bos van Bosman (Pomonapad)
22. Bij weg oversteken en rechtdoor via voetpad aan de andere zijde van de weg.
23. Voetpad loopt onder een gebouw door.
24. Einde pad r.a. (schelpenpad naar rechts negeren) fietspad Nachtegaallaan-wordt weg.
25 Doorlopen tot verkeerslichten (kruising met Rijnsburgerweg)
26. Kruising oversteken en rechtdoor Warmonderweg (Oegstgeest)
27 Ga bij 3e straat r.a. Van Slingerlandtlaan
28. 1e pad l.a. (Leidse Hout in)
29 Neem voetpad dat schuin links voor u ligt (langs grasveld lopen)
30. Dit pad steeds blijven volgen tot einde grasveld.
31. Op splitsing met ander pad r.a.
32. Einde pad rechtdoor en bruggetje over
33 Na brug r.a. fietspad (Maredijk)
34. Pad links negeren en rechtdoor gaan over fietspad.
35 Bij parkeerterrein bij voetbalvelden l.a. en over parkeerterrein lopen.
36. Bij weg oversteken rechtdoor richting "IJSBAAN"
37. Net voor ijsbaan l.a. brug over en bos in lopen. (Park kasteel Oud Poelgeest)
38. Op splitsing paden r.a.
39. Volgende splitsing rechts aanhouden (naar bruggetje toe)

40 Links van u ziet u de achterzijde van kasteel Oud Poelgeest.
41 Na kasteel 1e pad r.a.
42. Bruggetje over en gelijk l.a.
43.Dit pad blijven volgen tot splitsing en hier l.a.
44. Langs koetshuis lopen (gebouw rechts van het pad) en na koetshuis r.a.
45. U komt op de oprijlaan van het kasteel.
46. na poort oprijlaan verlaat u het park en slaat r.a. Poelgeesterweg.
47. Op kruising r.a. Kwaaklaan
48. Op kruising l.a. Haarlemmertrekvaart (5 KM punt)
49. Blijf langs het water lopen (onder viadukt door en rechtdoor) tot eind van deze weg.
50. Ga trap op en r.a. brug over.
51. Bij verkeerslichten l.a. (richting Noordwijk)
52. Na ongeveer 500 meter (na laatste huizen van een woonwijkje rechts van u r.a. bij weg met twee stenen zuilen (Clincken-Burg)
53. 1e pad l.a.
54. Op splitsing paden r.a. (voor u ligt de Klinkenbergplas)
55. 1e pad r.a.
56. Bruggetje over en rechtdoor (pad wordt klinkerweg)
57. Doorlopen tot u schuin links voor u een onverhard pad ziet. Dit oplopen.
58. Volg dit voetpad tot u na een bruggetje achter huizen komt. Ga hier l.a. over een smal tegelpad achter schuurtjes.
59. Einde pad l.a. op weg
60. Einde weg l.a. en viadukt onderdoor.
61. na viadukt l.a. (Warmond)
62 Even verder l.a. fietspad op.
63. 1e pad r.a. en op weg rechtdoor richting flats.
64 1e voetpad tussen twee flats l.a.
65. Einde voetpad l.a. en over weg verder lopen.
66. Na pand 210 l.a. voetpad op (langs speeltuintje)
67. Op splitsing paden links aanhouden en pad langs water volgen.
68. Op splitsing achter huizen links aanhouden (naar groen schuurtje toe)
69. Loop langs de schuur naar de klinkerweg
70. Even verderop ziet u links voor u weer het onverharde pad. U loopt dit op
71. na bruggetje l.a. en langs kinderboerderij
72. Pad komt uit op onverharde weg. Ga hier rechts af.
73. Weg naar links negeren en rechtdoor over weg die nu verhard is.
74. Even nadat de weg een bocht naar links maakt ziet u rechts een kerkhof. na het kerkhof neemt u het 1e pad r.a.

De gebouwen links van u waren vroeger een seminarie, thans hebben deze een andere bestemming in de verzorgende sfeer.
75. Het pad komt uit op een oprijlaan. loop deze uit tot de straat. (10 kilometer punt)
76. Bij verkeerslichten straat oversteken en rechtdoor dorp inlopen.
77. Einde straat r.a. (dorpscentrum Warmond)
78. Volg deze straat door het centrum tot Jan Steenlaan en een bord met "RONDVAART". Ga hier l.a.
79. Via een parkeerterreintje en een brug loopt u naar het eiland Koudenhoorn.
80. Loop via de brug het eiland op.
81. na brug rechtdoor.
82 Pad naar links negeren.
83. Volgende splitsing links aanhouden.
84. Einde hek op splitsing r.a.
85. Blijf dit pad langs het water volgen tot u links van u een houten vlonder ziet (visplaats).
86. Na vlonder 1e pad l.a. , hek door en bos in.
87. Volg het pad door dit bos.
88. Op splitsing (graspaden) rechts aanhouden.
89. Voor water r.a.
90. Einde bos, na hek rechtdoor
91. Blijf dit pad volgen tot u weer bij de brug komt waar u het eiland opliep en ga brug over.
92. Loop na de brug het parkeerterrein over en sla links af op weg.
93. Op kruising rechtdoor Norremeerstraat.
94. Einde straat r.a. (voetpad)
95. Einde pad l.a.
96. Op kruising voor spoorbaan l.a. Padoxlaan
97. Volg deze weg tot over brug
98. Na brug r.a. fietspad op Veerpolderpad.richting Leiden
99. Blijf dit pad volgen tot in woonwijk ( u houdt de spoorlijn steeds rechts van u)
100. Op kruising met weg r.a. richting Leiden Centrum (15 km punt)
101. U passeert een brandweerkazerne en loopt over een bruggetje.
102. Na bruggetje r.a. op fietspad (wilgenlaantje =Broekweg)
103. Op splitsing (bij tunneltje) links aanhouden.
104. Steek water en een weg over via een brug langs spoorbaan.
105.Op splitsing fietspaden rechts aanhouden.
106. Op kruising met verkeerslichten r.a. Schipholweg.
107. Loop deze weg uit tot u weer bij het Centraal Station van Leiden uitkomt.

Ontworpen door M.J.M.Rijk
Januari 2006
e-mail: rr2ehv@hetnet.nl
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info