Op zoek naar grenspalen

Op zoek naar grenspalen
Wandelingen langs de grens van paal tot paal

auteurHerman Posthumus
uitgeverijKoninklijke van Gorcum BV
ISBN9789023247456

‘Op zoek naar grenspalen’ is een gids die toegang geeft tot een vrijwel onbekend landschappelijk gebied. Een gids die beschrijft hoe in de loop der jaren de grens tussen Noord Nederland en Duitsland is vastgesteld.

Met zestien wandelingen langs grenspalen tussen Drenthe en Duitsland en tussen Groningen en Duitsland.

Na een cultuurhistorische inleiding worden in zestien wandelingen de vele grenspalen beschreven tussen Noord Nederland en Duitsland, vanaf het ‘drielandenpunt’ Overijssel-Drenthe-Duitsland tot aan de Dollard. De cultuurhistorische waarde van de diverse grenspalen, waarvan de oudste van 1549 dateren wordt overtuigend aangetoond. Door kaarten en foto’s wordt de informatie nog meer inzichtelijk gemaakt.

Beschreven worden onder meer de vaststelling van de grens, de diverse wijzigingen en de voor de grens relevante verdragen. Elke grenswijziging had tot gevolg dat ook weer nieuwe grenspalen moesten worden geplaatst. In totaal beslaat de route meer dan driehonderd grenspalen, zeer verschillend van vorm, lengte en ouderdom. De meest interessante zijn in dit boek gedetailleerd beschreven.

Gekoppeld aan de zestien wandelingen die de directe ‘grenspalenroute’ vormen, biedt de gids een aantal interessante uitstapjes. Bovendien wordt tijdens de wandeling gewezen op karakteristieke landschappelijke kenmerken. De verscheidenheid, maar ook de eenzaamheid, zal de meesten verrassen. Wegvluchtende hazen en reeën zullen vaak het enige gezelschap zijn.

Wandelingen
Van gemaal De Mars naar het Europark (ca. 2,5 km)
Door het Europark (ca. 3 km)
Langs het grenspalenpad (ca. 1,5 km)
Wandeling naar de oude vestingstad Coevorden
Langs het Schoonebeekerdiep (ca. 20 km)
In de Twist (2 km)
De tussenpalen in het Bargerveen (ca. 8 km)
Van Zwartemeer naar Emmercompascum (ca. 10 km)
Rondwandeling Hebelermeer
Van Emmercompascum naar Ter Apel (ca. 4 km)
Van Munnikenmoer naar Hahnentange (ca. 3,5 km)
Door de bossen van Ter Apel langs grenspaal 172
Van Hahnentange naar de Hasseberg (ca. 10 km)
Wandeling vanaf paal 174 naar Sustrum Moor
Van de Hasseberg naar Bourtange (ca. 11 km)
Rondwandeling rond grenspaal 182 naar de vesting Bourtange
Van Bourtange naar de grensovergang Bellingwolde - Rhederweg (ca. 7 km)
Van de grensovergang Bellingwolde - Rhederweg naar de grensovergang Wymeer (ca. 7 km)
Rondwandeling langs paal 187 bij de verdedigingswerken van Bellingwolde
Van Wymeer naar Bad Nieuweschans (ca. 7 km)
Rondom Bad Nieuweschans (ca. 5 km)
Rondwandeling door Bad Nieuweschans
Van Bad Nieuweschans naar Nieuwe Statenzijl (ca. 6 km)
Rondwandeling bij Nieuwe Statenzijl

Deel deze pagina

facebook twitter pinterest instagram

Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info