ANWB Geologieboek Nederland

ANWB Geologieboek Nederland
auteurDr. Wim de Gans
uitgeverijANWB uitgeverij
ISBN9018024163

De bodem waarop we wonen, werken en bouwen laat zich lezen als een spannend boek. Een boek dat illustreert hoe de aarde er lang geleden uit heeft gezien. Gesteenten en fossielen zijn daar de zichtbare overblijfselen van. Maar ook het huidige landschap zit nog vol geologische sporen.

in ons dagelijks leven omringen we ons met materialen uit de bodem. Kalk, zink en ijzer zijn nodig voor onze gezondheid. Goud, kwik of porcelein zit als vullingen in kiezen. We tooien ons met edelstenen en zilveren sieraden. Onze huizen bestaan vooral uit klei, zand en grind. Geologie was en is overal om ons heen aanwezig.

Het ANWB Geologieboek Nederland maakt zichtbaar wat zo vanzelfsprekend lijkt en brengt op kleurrijke wijze de rijkdom van de grond onder onze voeten in beeld. Voor wie het veld in wil, vindt in het routegidsje een aantal geologische fenomenen die het bezoeken waard zijn.

De auteur Dr. Wim de Gans is sinds jaren verbonden aan TNO Bouw en ondergrond. hij houdt zich onder andere bezig met het populariseren van de geologie.

bron: achterflaptekst van het boek

Het boek gaat vergezeld van een routegidsje, waarin 30 tips voor een bezoek aan een geologisch fenomeen: van groeves in Zuid-Limburg en bij Wnterswijk tot vindplaatsen van fossiele schelpen aan de Westerschelde, de Peelrandbreuk, de Grebbeberg, een Pingoru´ne, een oude strandwal en rivierwallen in Amsterdam.

m Met behulp van de locatiekaartjes en de routebeschrijving oet het niet moeilijk zijn de vershcijnselen te vinden en te herkennen. Meestal hoef je niet meer dan een paar honderd meter te lopen om bij het verschijnsel te komen. Slechts een enkele keer moet je wat verder wandelen.

prijs: 17,95 euro

Deel deze pagina

facebook twitter pinterest instagram

Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info