Lopen langs de lijn

Lopen langs de lijn
8 wandelingen van station naar station tussen Utrecht en `s-Hertogenbosch

auteurLourens Vellinga
uitgeverijUitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
ISBN9080701262

Bestel op Wandelzoekpagina

Dwarsdoorsnede Nederland
In de meeste wandelgidsen prijken landschappelijk verantwoorde routes: daarmee geven ze een éénzijdig en verkeerd beeld van Nederland. Alsof Nederland alleen maar bestaat uit groene polders, bossen met verstilde vennen en uitgestrekte plassen. ‘Lopen langs de lijn’ geeft de wandelaar een veel bredere blik op het Nederlandse landschap: een dwarsdoorsnede van het hedendaagse Nederlandse landschap. De indrukken op de routes in deze gids worden vooral bepaald door de agglomeraties van Utrecht en ‘s-Hertogenbosch en de overgang van Midden- naar Zuid-Nederland. Al wandelend kruist de wandelaar de rivieren Lek, Linge, Waal en Maas. Kronkelende dijken en polders vormen het beeld. Het ene landschap is eeuwenoud en verandert nauwelijks, het andere landschap gaat om de paar jaar op de schop. Tunneltjes worden gegraven, rondwegen aangelegd en aantrekkelijke landelijke laantjes blijken opeens midden in een nieuwbouwwijk te liggen.

De samensteller
In het dagelijks leven is Lourens Vellinga werkzaam als zelfstandig projectmanager. Om die reden beschrijft hij een aantal ‘Grote Werken’ – interessante bouwwerken in het landschap - vanuit zijn beroepsperspectief. Zo worden bijvoorbeeld Hoog Catharijne, Amelisweerd en de Betuweroute kritisch bekeken.

De wandelgids is uitgegeven door Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig in samenwerking met Ontwerpbureau Lood. De kaartjes zijn gemaakt door cartografisch bureau Schaal10.

Wilt u een exemplaar van de wandelgids ‘Lopen langs de lijn’ ontvangen dan kunt u dat doen door € 12,50 over te maken op giro 9190679 van Ontwerpbureau Lood in Hengelo o.v.v. ‘Lopen langs de lijn’. Vermeld op de overschrijvingskaart duidelijk de adresgegevens waarheen de wandelgids moet worden verzonden.

De wandelgids kan niet via de boekhandel worden besteld.

Deel deze pagina

facebook twitter pinterest instagram

Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteer
functionele cookies

Meer info