Groene Wissel 541: Kloosterzande

Grote Putting en Westerschelde

Versiedatum: 30-12-2020

WesterscheldeDorpsbos KloosterzandePannenkoekenhuis t Kabourterke, KloosterzandeHof te Zande-kerkDe Grote PuttingKruisdorpKreek De Vogel Haven KloosterzandeWesterscheldeCoupure in de dijk, alleen slotbalken erin en dijkdoorgang is waterdicht
14 KM
Start:

bushalte Cloosterstraat, Kloosterzande

Details

De Grote Putting is een polderdeel dat door vervening in de loop der eeuwen flink lager is komen te liggen dan de rest. In dit vogelrijke natuurgebied zijn de oude perceelscheidingen nog intact gebleven, ze worden gevormd door een netwerk van plassen en slootjes. In de zomer ziet u hier de grutto, tureluur, kievit, slobeend, graspieper, veldleeuwerik, blauwborst, rietzanger en rietgors en de winter vele ganzen. Aan lepelaars en kleine zilverreigers ontbreekt het ook niet. Het gebied zelf is niet toegankelijk, deze wandelroute voert u er over een bochtige landweg van 1½ kilometer strak langsheen. Daarna volgt een autoluw asfaldijkje langs kreek De Vogel. Over rustige binnendoorwegen en door buurtschap Kruisdorp kuiert u naar de zeedijk langs de Westerschelde. Vanaf deze hoge grasdijk geniet u niet alleen van de scheepvaart op de drukke vaarweg naar de Antwerpse havens, maar met laag water ook van de vogelrijke slikplaten. De horeca in Kloosterzande: Hotel De Linde en Pannenkoekenhuis 't Kabouterke. Langs de route komt u niets tegen.

Laatste versie: controleer voordat je gaat wandelen even of je de laatste versie van de routebeschrijving hebt.

Wandelen met je smartphone!

Deze wandeling is ook
beschikbaar in WandelZapp

Lees meer

Recente reacties

Geen reacties bij deze wandeling in de afgelopen 3 maanden.

In de buurt

Toon in de buurt

Gratis nieuwsbrief

Ontvang één keer per maand wandelinspiratie van WandelZoekpagina


tip

Ontdek Nederland met meer dan 3000 wandelroutes

  • Op de website en in de app WandelZapp
  • Natuur-, stads- en GPS wandelingen
  • Uitgebreide routebeschrijvingen
  • GPS tracks
  • Wandelkaarten
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info