Groene Wissel 415: Zoutkamp

Zoutkamperplaat en Kollumerwaard

Groene Wissel Zoutkamp
 • Bron:

  Groene Wissels

 • Afstand:

  14 km

 • Startplaats:

  Zoutkamp

 • Startadres:

  bushalte Marnestraat, Zoutkamp
  Wilhelminastraat
  Zoutkamp

 • Coördinaten:

  53°20’16” N   6°18’10” E

Aan de zuidkant van Nationaal Park Lauwersmeer liggen de Zoutkamperplaat en Kollumerwaard: een zeer uitgestrekt natuurgebied met grazige weiden, uitgestrekte rietvelden en spontane bosopslag. Vooral bij roofvogels is dit gebied in trek, hier zijn vrijwel altijd wel buizerds, kiekendieven en torenvalken te zien. Ook bij grauwe ganzen is dit gebied geliefd. Verder treft u hier ook kuddes grote grazers aan: aan de zuidkant van de Kollumerwaard loopt deze wandelroute over een bochtig, afwisselend fietspad van 3½ kilometer welke u langs de Schotse hooglanders en konikpaarden leidt. Behalve de inzet van deze grazers bestaat het beheer op de zuidelijke platen uit niets doen, de natuur mag hier haar gang gaan. Vanwege de ontoegankelijkheid van dit gebied gaat deze route voor een groot deel over verharde paden en wegen. Dat zijn het reeds genoemde fietspad en enkele rustige asfaltwegen, waaronder een rechte van bijna 2 kilometer. Kunt u tegen al dat verharde, dan maakt u een schitterende wandeling waarvan het landschappelijk schoon en de sfeer veel overeenkomen met die van de Oostvaardersplassen. Op de gezellige (haven)horeca van het pittoreske Zoutkamp na komt u onderweg niets tegen. Op een klein stukje bos na wandelt u vrijwel onbeschut voor slechte weersomstandigheden, dus houdt daar rekening mee.

Laatste versie: controleer voordat je gaat wandelen even of je de laatste versie van de routebeschrijving hebt.

Reacties op wandelingen

Een stevige wandeling door het uitgestrekte natuurgebied van de voormalige Lauwerszee

Henk, 27-01-2020

Zondag 26 januari 2020 heb ik de Groene Wissel 415 = Zoutkamp gelopen. De weersvoorspelling vandaag : droog en mogelijk nog een enkel zonneuur. De reis met de trein naar Winsum en vervolgens met de bus naar Zoutkamp verliep vlot, maar wel door een landschap in nevelen gehuld. Met het vooruitzicht te lopen in een weids polderlandschap heeft dit natuurlijk wel iets. De start van de route begint bij het Oude kerkje gebouwd op een deel van de vroegere vestingwal van Zoutkamp. Het ligt dan ook beduidend hoger dan het straatniveau. Het is gebouwd in 1836 in de zogenaamde Waterstaatsstijl omdat ze gefinancierd werden met steun van de landelijke overheid en het ontwerp en de bouw onderhevig waren aan de goedkeuring en controle van het Ministerie van Waterstaat. In 2011 is na het bijeen brengen van de gelden het kerkje in gerestaureerde vorm ondergebracht in 'Stichting Oude kerk Zoutkamp' en wordt nu multifunctioneel gebruikt o.a. als trouwlocatie. De windwijzer op de toren is een vis en verwijst naar de belangrijke verbinding van het dorp met de visvangst. Na een korte rondwandeling door het dorp, dat op zondagmorgen geheel in rust is, kom je bij de sluisbrug over het Reitdiep. Op de dijk zijn een paar monumentjes met namen geplaatst ter nagedachtenis aan een aantal vissers, die tijdens hun werk op zee niet meer terugkwamen. Ten gevolge daarvan werd de vissersvereniging 'Hulp in Nood' opgericht. Door de afsluiting van de Lauwerszee heeft Zoutkamp zijn status als vissershaven aan zee verloren. De vissersvloot wordt dan ook in Lauwersoog afgemeerd, waar de faciliteiten van af- en overslag van de aangevoerde vis plaats vindt. Na een 2e sluis passeer je de onzichtbare grens van Groningen met Friesland en gaat dit traject van de route over de dijk het Lauwersmeer en de Kollumerwaard in. Na een kilometerslang graspad langs aan de ene kant de omgeploegde akker van vette zeeklei en aan de andere kant het aan de natuur overgelaten gebied d.m.v. verruiging en begrazing, kom je uiteindelijk op een asfaltfietspad uit. Hier ligt een proefakker, waar men op een natuurlijke manier experimenteert om zonder meststoffen het land met stikstof te voorzien d.m.v. het telen van klavers en luzerne, een soort groenbemesting. Dit is onderdeel van het werk van de proefboerderij Kollumerwaard. Na een lang fietspad en het passeren van een vennetje kom je via een veerooster in de 'Middelplaat', een gebied van rietlanden. Hier staat op een epistel een mededeling van SBB: 'De hier aanwezige Konikpaarden zijn overgeplaatst vanuit het gebied van de Oostvaardersplassen. Zij zijn in dat gebied meer gewend geraakt aan mensen dan hier in het Lauwersmeergebied. Het kan voorkomen dat ze het fietspad versperren en zich moeilijk laten wegjagen. Excuses voor het 'ongemak'. Het lijkt mij niet verstandig om dit soort dieren weg te jagen, het blijven wilde dieren met onvoorspelbaar gedrag. Proberen om met een omtrekkende beweging hun te passeren en een groep niet te doorkruisen lijkt me verstandiger. Ik tref ze gelukkig niet aan, maar ze hebben het fietspad flink bekeuteld. Een teken dat ze hier regelmatig even verpozen. Voordat ons pad afbuigt naar een bos, zie ik er een groep iets verderop grazen, een bijzonder mooi gezicht. Het bos is enerzijds een aan de natuur overgelaten wildernis en aan de andere kant van het pad een echt productie bos met in lange strakke rijen gepote bomen. Na een welkomstbord van het Nationaal Park Lauwersmeer en een beklimming van een hoge heuvel komt de zon ook nog even door het wolkendek. Het geeft op dat moment toch iets meer kleur aan de natuur. Na een pittige lange wandeling langs de verkeersweg en de W.v.d.Ploegdijk passeer je op de Zuidwal de Proefboerderij Kollumerwaard, dat valt onder de 'Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw'. Op het gebied van Aardappelen en Suikerbieten tracht men het effect te onderzoeken van normale en biologische teelt. Men tracht ook bepaalde ziekten in aardappelen te bestrijden, zowel met bestaande middelen, alsook met alternatieven. Men onderzoekt nu het effect van het toevoegen van garnalen doppen tijden het poten van aardappelen. Men hoopt hiermee enkele ziektes te verminderen of te voorkomen. Het vervolg van de wandeling is bekend van de heenweg vanmorgen en na enkele straten in het 'Zoutkampse' wordt de bushalte aan de Marnestraat bereikt.

Reactie op Wilbert Ottenheijm

Bart van der Schagt, 21-05-2014

Bedankt voor het melden, was met het uitzetten niet zo. Icoontje boven de wandeling is aangepast.

In de buurt

Toon in de buurt

Persoonlijk Archief

Bewaar deze wandeling in je persoonlijk archief.

Bewaar wandeling

Wandelen met je smartphone

Deze wandeling is ook beschikbaar in WandelZapp

Lees meer

Vertel een vriend

Tip een vriend over deze wandeling

Vertel een vriend
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info