Duinvlinders

Duinvlinders
Op vleugels van parelmoer door Zuid-Kennemerland

auteurJoop Mourik en Mariek Eggenkamp-Rotteveel Mansveld
uitgeverijKNNV uitgeverij
ISBN905011217X

Met wandelboekje
Bij het boek hoort een wandelboekje waarin zeven wandelingen variŽrend van 3 t/m 15 km beschreven worden door de Kennemerduinen, Herenduin, en de Amsterdamse Waterledingduinen. Zo kun je zelf de prachtige duinvlinders ontmoeten.

Vlinders spreken tot de verbeelding en dat geldt zeker voor de leden van de KNNV dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland die de basis legden voor het boek Duinvlinders, op vleugels van parelmoer door Zuid-Kennemerland. Twaalf jaar lang struinden zij door de duingebieden van Zuid-Kennemerland om de vlinderstand in kaart te brengen en de ontwikkeling van de soorten te volgen.

Duinvlinders neemt de lezer mee naar de kleurrijke wereld van de dagvlinders en drie nachtvlinders die gemakkelijk te herkennen zijn. Aan bod komen het leven van de vlinder, de soorten van vroeger en nu en de verwachtingen voor de toekomst. U ontdekt dat er in het open duin andere vlindersoorten vliegen dan in struwelen, duinbossen of aan oevers van wateren, dat veranderingen van landschap en jaartemperatuur invloed hebben op de vlinderstand en dat de duinen bij velen een speciaal vlindergevoel opwekken! Zelf kennis maken met de duinvlinders kan ook, bij het boek behoort een apart gidsje met zes lange en korte wandelingen door de duingebieden van Zuid-Kennemerland.

De duinen van Zuid-Kennemerland zijn met 36 verschillende soorten een topgebied voor dagvlinders in Nederland. Van het totaal aantal soorten behoren er 26, de duinvlinders, tot de vaste bewoners en zijn er dus elk jaar weer. De overige tien soorten zijn reizigers uit warmere streken die de duinstreek onregelmatig bezoeken en geen permanente populaties kunnen opbouwen. Niet alleen het aantal soorten is hoog, ook zijn diverse vlindersoorten voor hun voortbestaan vrijwel op de duinen aangewezen. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de kleine parelmoervlinder en de duinparelmoervlinder, daarnaast ook de heivlinder die de laatste jaren sterk is achteruitgegaan.

Uniek voor Zuid-Kennemerland zijn de vlinders die een speciale band onderhouden met plantensoorten van het kalkrijke duin. De aardbeivlinder is zo'n bijzonderheid, maar ook de bruine eikenpage en het oranjetipje dat zijn leefgebied in droog duingrasland heeft en niet in vochtige terreinen zoals elders in Nederland.

Veel van de karakteristieke duinvlinders hebben het moeilijk, ook dat blijkt uit Duinvlinders. Aan de andere kant zijn er ook soorten die buitengewoon succesvol zijn. Deze profiteren van de toename van bosranden en ruige veldjes. Koevinkje en boomblauwtje verbreiden zich bijvoorbeeld steeds meer en het bont zandoogje staat op het punt om een vaste duinbewoner te worden.

Zie ook Ontdek vlinders & libellen, over vlinders, libellen en wandelingen in 25 natuurgebieden verspreid over heel Nederland.

Deel deze pagina

facebook twitter pinterest instagram

Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info