Een eeuw vogels beschermen

Een eeuw vogels beschermen
uitgeverijKNNV Uitgeverij
ISBN9789050112376

Nederland is altijd een vogelland geweest. De geschiedenis van onze rijke avifauna is nauw met de onze vervlochten. Vogels ontwikkelden zich van voedselbron tot hobby en tot symbool van natuurbescherming.

Nederlanders hebben altijd een wat tegenstrijdige verhouding gehad met hun gevederde medebewoners. We vonden ze zo prachtig dat we hun veren gebruikten voor dameshoeden. Ze smaakten ons zo goed dat we talloze unieke vangstmethoden ontwikkelden. Hun natuurlijke leefomgeving lieten we echter razendsnel verdwijnen. Toch werd al in 1899 Vogelbescherming opgericht: onze allereerste natuurbeschermings-club. Vandaag geldt Nederland als vogelland bij uitstek, maar de strijd is nog altijd niet gestreden.

Over die intrigerende, vaak paradoxale houding gaat het boek Een eeuw vogels beschermen. Het bevat negentien hoofdstukken, geschreven door enkele van Neerlands bekendste vogelkenners. Frank Saris nam de samenstelling van het boek voor zijn rekening, en schreef ook de inleiding en drie hoofdstukken.

Het boek begint met een verrassend hoofdstuk over de Nederlandse avifauna door de eeuwen heen. Wist u bijvoorbeeld dat er in de Romeinse tijd monniksgieren, reuzenalken en kroeskoppelikanen in Nederland voorkwamen? Andere hoofdstukken behandelen onder meer de geschiedenis van Vogelbescherming, jacht en vergiftiging, wetgeving en vogelreservaten, maar ook bijvoorbeeld de opmerkelijke rol van fotografie, filatelie en tijdschriften. Talloze case studies passeren de revue, zoals de Waddenzee en andere belangrijke vogelgebieden, evenals beschermingsprojecten voor bijvoorbeeld de grutto en de ooievaar. Ook wordt er vooruit geblikt op vogelbescherming in de komende eeuw.

De vele prachtige kleurenfoto’s en historische platen maken Een eeuw vogels beschermen levendig en aantrekkelijk. Door het brede scala aan onderwerpen en invalshoeken zal het boek niet alleen fervente vogelliefhebbers aanspreken, maar ook lezers met een algemene interesse in natuurbescherming en Nederlandse geschiedenis. Het boek bevat talloze anekdotes, interviews en losse kaders, waardoor het licht verteerbaar is en eindeloos zal blijven boeien. Een garantie voor vele uren leesplezier!

Frank Saris (1952) is bioloog. Na diverse functies, o.a. bij Stichting Natuur en Milieu, het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en TNO, werd hij in 1987 aangesteld als directeur bij SOVON. Het destijds nog kleine bureau groeide onder zijn leiding snel uit tot een onderzoeksinstituut op het gebied van vogelonderzoek, gespecialiseerd in landelijke telprojecten met medewerking van duizenden vrijwilligers.

Uitgever: KNNV Uitgeverij in samenwerking met SOVON en Vogelbescherming Nederland
Uitvoering: 24 x 28 cm, ingebonden, full colour, 344 blz.
Prijs: € 49,95
Inclusief DVD met historische filmbeelden waarin o.a. Jac. P. Thijsse in levende lijve te zien is.

Deel deze pagina

facebook twitter pinterest instagram

Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info