Lezen in het duin

Lezen in het duin
Nagenieten van de Gouden Eeuw

auteurGert Baeyens en Joop Mourik
uitgeverijKNNV Uitgeverij
ISBN9789050113670

Tussen Haarlem en Noordwijk ligt een landschap dat je nergens anders ter wereld vindt: de Amsterdamse Waterleidingduinen plus de aangrenzende binnenduinrand. Over de natuur- en cultuurgeschiedenis gaat dit schitterende document. Het boek laat bewoners en nieuwsgierige wandelaars zien hoe de rijke geschiedenis te herleiden is uit het landschap van nu. Een inspirerende zoektocht vol historische wetenswaardigheden.

Een toevallige wandelaar zal er wellicht overheen zien. Maar wie iets weet van het verleden, zal al snel ontdekken hoe het landschap van nu het vroegere landgebruik weerspiegelt. Lezen in het duin is daarbij een prachtige leidraad. Het beschrijft de geschiedenis van het duinlandschap in relatie tot natuurlijke processen en menselijk handelen.

De fraaie landgoederen hebben we grotendeels te danken aan de rijkdom van de Gouden Eeuw. Rijke kooplieden uit Amsterdam en Haarlem kochten boerenhofsteden aan de duinrand om ze te verbouwen tot ware paleisjes. Tussen de landgoederen in lagen ook toen al gevarieerde akkers en bollenvelden.

Lezen in het duin is een 'spoorboekje' dat de lezer inspireert om buiten als een detective rond te kijken en binnen op internet rond te snuffelen, op zoek naar nog meer anekdotes, oude kaarten en ander documentatiemateriaal. Allerlei veldtekens brengen ons op het spoor van het rijke verleden. Tegelijk duiken de problemen en uitdagingen voor de toekomst op, met ingrijpende landschapsveranderingen, duindynamiek en zeespiegelstijging.

Rijk ge´llustreerd met kleurenfoto's van wilde planten en dieren, landschapselementen en historische foto's en kaartjes. Een juweel voor bewoners van de duinen in Zuid- en Noord-Holland en voor iedereen met interesse in landschap, natuur en cultuurhistorie.

Bekijk deze bijzondere strook Nederland eens met heel andere ogen en laat u meevoeren in het boeiende duinverleden!

Deel deze pagina

facebook twitter pinterest instagram

Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info