De Dullaert Route

Hart van Brabant

Versiedatum: 20-12-2022

www.wandelpaden.comdat was treffen www.wandelpaden.comwww.wandelpaden.comwww.wandelpaden.comwww.wandelpaden.comwww.wandelpaden.comwww.wandelpaden.comwww.wandelpaden.comwww.wandelpaden.comwww.wandelpaden.comwww.wandelpaden.com
18 KM
Start:

kerk H. Theresia, Waspik

Details

De rondwandeling gaattussen Waspik en Waalwijk door het unieke slagenlandschap van Natuurgebied De Langstraat, gelegen tussen de zuidelijke oeverwal van de Maas aan de noordzijde en de hogere zandgronden aan de zuidzijde. Turfwinning is hier in de Middeleeuwen de voornaamste bron van inkomsten. De turf wordt in 'slagen', smalle langgerekte percelen, afgegraven. Voor de ontwatering worden dicht bij elkaar de sloten diep uitgegraven. Het land ernaast is met de uitgegraven grond opgehoogd en zo beter bewerkbaar gemaakt. Door verlanding worden de drogere gronden voor landbouw geschikt gemaakt en de nattere stukken worden hooiland. Om de landbouwgronden verder te ontwateren wordt in 1901 het Zuiderafwateringskanaal gegraven. Maar als dan tussen 1971-1995 ruilverkaveling wordt doorgezet, heeft de vegetatie en het landschap hieronder te lijden. Gelukkig krijgt Staatsbosbeheer de natuurreservaten, zoals Den Dulver, Den Dullaert, De Hoven, De Dellen en het Labbegat in beheer en wordt het Natuurgebied De Langstraat wettelijk beschermd.

De route gaat vanuit Waspik-Zuid via natuurgebied De Vest naar het natuurgebied De Langstraat door drie bijzondere gebieden: eendenkooi Den Dulver, natuurgebied Den Dullaert en natuurgebied het Labbegat In Sprang-Capelle volgen we deels het Halvezolenpad richting Kaatsheuvel en via de Zandschel en de zuidkant van Capelle door het buitengebied keren we langs Schaatsbaan Het Eendennest terug naar het vertrekpunt in Waspik-Zuid. Letop: het kan soms drassig en nat zijn in Natuurgebied De Langstraat!

Wandelen met je smartphone!

Deze wandeling is ook
beschikbaar in WandelZapp

Lees meer

Recente reacties

Geen reacties bij deze wandeling in de afgelopen 3 maanden.

In de buurt

Toon in de buurt

Je vindt deze wandeling ook in:

Gratis nieuwsbrief

Ontvang één keer per maand wandelinspiratie van WandelZoekpagina


tip

Ontdek Nederland met meer dan 3000 wandelroutes

  • Op de website en in de app WandelZapp
  • Natuur-, stads- en GPS wandelingen
  • Uitgebreide routebeschrijvingen
  • GPS tracks
  • Wandelkaarten
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info