Door het Polderlandschap van 's Gravenmoer

Hart van Brabant

Versiedatum: 03-07-2024

15 KM
Start:

parkeerplaats sportcomplex 's Gravenmoer, \'s-Gravenmoer

Details

De wandelroute ontleent zijn naam aan de vele polders rond 's Gravenmoer, waar het riviertje de Donge met zijn waterlopen beeldbepalend is voor het landschap. In het verleden is hier sprake van een weinig toegankelijk en nat moerassig veengebied als gevolg van de vele dijkdoorbraken, ook nog na de Sint Elisabethsvloed in 1421. In de eeuwen daarna is het gebied ten noorden van 's Gravenmoer omdijkt en ingepolderd. Hiervoor zijn lange sloten gegraven om het water af te voeren. De grond is gebruikt om de lange smalle percelen op te hogen, waardoor het Slagenlandschap is ontstaan. De slechte waterstaatkundige toestand levert tot ver in de 20ste eeuw problemen op. Vanaf 's Gravenmoer wandelen we in het stroomgebied van de Donge langs de Dongendijksche polder, de Gecombineerde Willemspolder, de Oostpolder, de Raamsdonksche Polders en de Polder van 's Gravenmoer. We komen op de route langs de Donge voorbij aan de plek waar eens de Groenendijkse Haven van Oosteind is geweest en het uit 1774 verdwenen schansje Borstlappenfort! We steken door naar Raamsdonk en wandelen over het Halve Zolenpad via de Raamsdonksche Polders naar Waspik. Het laatste traject door Waspik verloopt langs Theetuin 'De Lage Brug' opnieuw naar de Donge, waar we nu stroomopwaarts en over de Slapende Dijk terugkeren naar het vertrekpunt in 's Gravenmoer.

Wandelen met je smartphone!

Deze wandeling is ook
beschikbaar in WandelZapp

Lees meer

Recente reacties

Geen reacties bij deze wandeling. Plaats als eerste een reactie.

In de buurt

Toon in de buurt

Gratis nieuwsbrief

Ontvang één keer per maand wandelinspiratie van WandelZoekpagina


tip

Ontdek Nederland met meer dan 3000 wandelroutes

  • Op de website en in de app WandelZapp
  • Natuur-, stads- en GPS wandelingen
  • Uitgebreide routebeschrijvingen
  • GPS tracks
  • Wandelkaarten
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info