Wandelnetwerk Twente, Of je nu een korte wandeling wilt maken of een fikse dagtocht: binnenkort kun u in Twente flink uit de voeten. Tussen nu en 2007 wordt een flexibel, aantrekkelijk gemarkeerd wandelnetwerk in Twente gerealiseerd met een totale lengte van circa 1200 km

Wandelnetwerk TwenteOf u nu een korte wandeling wilt maken of een fikse dagtocht: binnenkort kun je in Twente flink uit de voeten. Tussen nu en 2007 wordt een flexibel, aantrekkelijk gemarkeerd wandelnetwerk in Twente gerealiseerd met een totale lengte van circa 1200 km. Het netwerk zal bestaan uit een groot scala aan bestaande en nieuwe wandelroutes die via speciale keuzepunten en startpunten aan elkaar gekoppeld zijn. Sleutelbegrippen zijn beleving van de natuurlijke omgeving en een hoog voorzieningenniveau. Het systeem is geschikt voor zowel dagwandelaars, wandeltoeristen, vakantiegangers en de eigen Twentse bevolking. Door het gebruik van duurzame materialen worden garanties geschapen voor efficiënt en milieubewust beheer en onderhoud van het netwerk.

Alle routes worden bewegwijzerd volgens een gelijk systeem zowel wat betreft markering als informatievoorziening. Iedere route krijgt een eigen kleur. Op ieder startpunt komt een informatiepaneel, waarop uitleg over het systeem, een kaart van de omgeving en de routes staan. Vanaf ieder startpunt beginnen 2 tot 5 wandelroutes. Het aantal startpunten en het aantal wandelroutes zijn afhankelijk van de mogelijkheden in het gebied.


Keuzepunten

Waar routes elkaar raken of na samenloop uit elkaar gaan, ontstaan keuzepunten. Deze zijn herkenbaar aan een bermpaal, waarop de routes met gekleurde pijlen staan aangegeven. Op de kop van de paal staat het nummer van het keuzepunt en indien van toepassing het logo van de terreinbeheerder. De wandelaar kan op de keuzepunten van de ene op de andere wandelroute overstappen, en hierdoor zijn eigen wandeling samenstellen.


Tussentijdse markeringen

Ook op kruisingen en splitsingen waar de route geen andere route kruist, wordt met gekleurde pijlen de richting van de route aangegeven. Dit gebeurt ook op lange rechte stukken om de wandelaar de zekerheid te geven dat de route nog wordt gevolgd.

Vanaf een startpunt kun je een rondwandeling t/m 13 km maken door de gekleurde pijlen op de routepalen van de gekozen route te volgen.

Lees meer over Wandelnetwerk Twente

Meer wandelnetwerken

Meer wandelnetwerken
Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info