Swalkrutes - wandelen in Friesland

Sinds eind jaren '80 geeft Doarpswurk. (toen nog Feriening Lytse Doarpen) wandel- en fietsroutegidsen uit. Deze routes onder de naam Swalkrûtes ('swalkje' is Fries voor rondzwerven) zijn samengesteld in samenwerking met verenigingen voor dorpsbelang.

Doarpswurk wil met de 'Swalkrûtes' het platteland en met name de talrijke kleine dorpen onder de aandacht brengen: cultuurhistorisch een rijk en interessant gebied, qua landschap en natuur afwisselend.

Om de continuïteit te waarborgen en de routes waar nodig snel te kunnen wijzigen zijn de routebeschrijvingen op internet gepubliceerd.

Voor de volgende gebieden zijn de wandelroutes al op internet beschikbaar:

It Lege Midden
De Noardlike Wâlden
Súdeast Fryslân
De Súdwesthoeke

Enkele wandelroutes zijn nog verkrijgbaar in boekvorm en te bestellen op de website van Doarpswurk.

Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteren

Meer info