Landgoedwandelingen


Lan­dg­oedwan­d­el­in­g­en zijn rondwan­d­el­in­g­en tus­sen 10 en 15 km over lan­dg­oe­de­ren in Overij­s­sel, Gel­de­rland en één in Utrecht. De me­es­te zijn berei­k­baar met het op­enbaar vervoer.

Mar­ycke Naber heeft het lan­dg­oedwan­d­el­in­g­en uit­g­ezet. Onder de naam Na­be­rpa­d­en pub­liceert ze de wan­d­el­in­g­en op Wandelzoekpagina.

Op Wandelzoekpagina staan routebeschrijvingen en GPS-tracks van deze wandelingen. Voor abon­ne­es van Wandelzoekpagina zijn topog­rafis­che wan­d­el­kaar­t­en be­s­chi­k­baar.


Deel deze pagina

facebook twitter pinterest instagram

Wandelzoekpagina maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren
Accepteer
functionele cookies

Meer info